Category Archives: İslam Səfərli

İSLAM SƏFƏRLİ- NAXÇIVANIN DUZU, QIZI, QARPIZI…

Standard

islam_safarli

Haça dağdan günəş qalxır, baxıram,
Yaylaqların sinəsinə qalxıram.
Tunc zirvələr sıx dumana bürünür,
Boz sürülər yamaclarda sürünür.
Gəlin gəzək, bu da yaxşı güzərdir,
Mələşsə də kərə qoyun, ağ quzu,
Məncə bundan daha xoşdur, gözəldir,
Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.

Bura mənim öz yurdumdur, elimdir,
İlk baharın məxmər teli telimdir.
Xəzinədir qara torpaq sinəm tək,
Qaranquşlar nəğmə deyir gülərək,
Dad versə də arx üstündə arabir –
Pendir-çörək, yanında da qarpızı;
Ancaq bundan düzü min qat gözəldir
Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.

Yayı burda olmusanmı, desənə –
Gün qalxanda günortanın yerinə?
Boz düzlərdə ilqım ləpə vuranda,
Xan çinarın kölgəsində bu anda
Bəd olmayır, əşi, aləm düzəldir –
Ağ ayrana sən qatanda sal buzu,
Bəs atalar necə deyib? –
Gözəldir Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.

Qaş qaralıb hamı kəndə döndümü,
Üfüqdəki son şəfəqlər söndümü –
Yanmır zəif işartılı lampalar,
İndi burda min kəhkəşan nuru var,
Əməlimiz min qığılcım közərdir,
Eşqimizlə yanır yerin ulduzu.
Ancaq bundan sanmayaq az gözəldir,
Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı!..

Advertisements

İslam Səfərli – MƏRƏZƏ

Standard

islam-seferli38

 

Yol üstündə gül kimi
Bitmisən ay Mərəzə.
Demə, nəzərimizdən
İtmisən, ay Mərəzə.

Sühb çağı, səhər erkən,
Maşınla keçəndə mən.
Bir torağay olub sən
Ötmüsən, ay Mərəzə.

Nə qəm yeyib, nə inlə,
Məni ürəklə dinlə.
Yol ggedəndə mənimlə,
Getmisən, ay Mərəzə.

Nə deyim bu halına,
Aşiqəm cəlalına.
İslam tək vüsalına,
Yetmisən, ay Mərəzə.

İSLAM SƏFƏRLİ -1969-cu il

Standard

islam-s%c9%99f%c9%99rli11

Yaradıcılıq vədi çox zaman kağız üzərində qalır. Həyatda baş verən daha vacib hadisələr yazıçının qələminin səmtini dəyişir.
Oxuyucularımıza konkret vədim belədir:
Bu il Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı mənim pyeslərimi ayrıca kitab şəklində çap edəçəkdir. Kitabda “Göz həkimi”, “Ana ürəyi”, “Yol ayrıcında” pyeslərim toplanmışdır.
Dənizçilərimizi tərənnüm edən “Dar ağacı” pyesimi qurtarmışam. Hazırda inşaatçılarımızın qaynar zəhmətindən və saf məhəbbətindən bəhs edən komediya üzərində işləyirəm. Bu ilin yazına kimi qurtarmaq niyyətindəyəm.
Mən bu il də Poeziyamıza öz hədiyyələrimi verəcəyəm. “Döyüşçü akademik” adlı poema yazıram. Poemanı Azərbaycan Sovet Hakimiyyəti qurulmasının 50 illik yubleyinə həsr etmişəm.
Mən nəğməsiz yaşaya bilmərəm. Şübhəsiz ki, təzə mahnılarla da hörmətli oxuyucularımızın qəlbini oxşamağa çalışacağam.
1971-ci ildə Azərbaycanın böyük söz ustası aşıq Ələsgərin 150 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə istedadlı sənətkarın həyatından bəhs edən bir opera librettosu üzərində də işləyirəm.

İSLAM SƏFƏRLİ,
1969-cu il

Yaratıcı vaadi çok zaman kağıt üzerinde kalıyor. Hayatta yaşanan daha önemli olaylar yazarın kaleminin yönünü değiştirir.
Okuyucularımıza somut vaadim şöyledir:
Bu yıl Azerbaycan Devlet Yayıncılık benim piyeslerimi ayrıca kitap olarak yayınlayacak. Kitapta “Göz hekimi”, “Ana yüreği”, “Yol ayrımında” piyeslerim toplanmıştır.
Denizcilerimizi anlatan “Dar ağacı” piyesimi bitirdim. Şu anda inşaatçılarımızın özverili zahmetinden ve saf sevgisinden bahseden komedi üzerinde çalışıyorum. Bu yılın yazına gibi yetiştirmeğe çalışacağım.
Ben bu yıl da şiirimize kendi hediyelerimi vereceğim. “Savaşçı akademik” adlı manzume yazıyorum. Poemimi Azerbaycan Sovyet Hakimiyeti kurulmasının 50 yıllık kutlanlamasına ithaf ettim.
Ben nağmesiz yaşayamam. Şüphesiz, taze şarkılarla da sayın okurlarımızın kalbini okşamaya çalışacağım.
1971 yılında Azerbaycan’ın büyük söz ustası Aşık Aliasker’in 150 yıldönümü tamam olur. Bu münasebetle yetenekli sanatçının hayatını anlatan bir opera librettosu üzerinde de çalışıyorum.
İslam Seferli, 1969 yılı

İSLAM SƏFƏRLİ – NEYLƏSİN

Standard

cicek2

 

Canan, inildətmə qəlb kamançasın,
Hüsnünə acizsə, rəssam neyləsin.
Bə`zən yaz deyirsən, öz aşiqinəm,
Çoşmasın sevdalı ilham neyləsin,
Deyirsən aşıqin çox nisgillidir,
Almayıb gənclikdən bir kam neyləsin.
Bağla zülflərini könül sazıma
Qoy eşq mələkləri bayram eyləsin.
Sevirəm pak sevən Məcnuntək səni,
Ürəkdir hökm edən, İslam neyləsin.

Bu şeir ilk dəfə 1983-cü ildə şairin 60 illik yubleyi münasibətilə mətbuatda dərc olunmuşdu. Şeir şairin heç bir kitabında işıq üzü görməyib.

İslam Səfərli – Qəlbin səsi

Standard

İslam Səfərli4

 

Üç illik bir eşqin hicrindəyəm mən,
Çırpınır ürəyim yaralı quş tək.
Sən ey əziz ana, mehriban Vətən,
Bizimdir şərəfli böyük gələcək.

Mərd oğul silaha sarılmış bu gün,
Yarır sərhədləri, yarır bəndləri.
Sənin namusunu qorumaq üçün
Keçir şəhərləri, keçir kəndləri.

Qəm yeme, səndən deyiləm cüda,
Ürəyim bağlıdır sənə əzəldən.
Yolunda canını etsə də fəda,
Oğlun yarağını buraxmaz əldən.

İslam Səfərli – Oxu, Rəşidim, Oxu

Standard

reşid bedhudov

 

SSRİ Xalq artisti
Rəşid Behbudova

Ata – dağ çayı,
Ana – göl.
Övlad – o göldə üzər.
Burada hər ləpə mavi,
Hər dalğa gümüşdən gözəl.
Valideynlər eyni,
Övladlar çeşid-çeşid…
Bir gün
Məcidin
Bir oğlu oldu.
Adını qoydular:
Rəşid!
Anan Firuzənin
Laylasınıl eşit,
Ay Rəşid!
Atan Məcidin
Geraylısını eşit,
Ay Rəşid!
Qulağında
Zəngulə qalsın
Ay Rəşid!
Qurban tarında çalsın,
Ay Rəşid!
Təbiəti gözlərində güldür.
Səsin bülbül,
Ürəyin güldür,
Ay Rəşid!
Oxu, əziz Rəşidim,
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!
Səsi bahar Rəşidim.
Rəşidim!

Sən oxu,
Mən eşidim.
Eşidim
Səsindəki rəvanlığı.
Ey Cabbar Qaryağdının,
Keçəçi Məhəmmədin,
Məcidin,
Bülbülün,
Xanın cavanlığı!
Ey bulaq qaynaqlı,
Çay axarlı müğənni –
Küləklər sənə nənni…
Meh – ətirli nəfəsin,
Oxu,
Qoy axsın səsin…
Ata yurdun Şuşada
Min zəngülə bərqərar.
Ürəklərdən süzülür
“Rahab”, “Segah”,
“Şur”, “Qatar”.
Təsniflər əlvan-əlvan,
Muğamlar çeşid-çeşid,
Onları birər-birər
Qəlbinə yaz,
Ay Rəşid!..
Şərqilərin duruca,
Səsin boyundan uca.
Baxışların apaydın.
Bu yurdun, bu torpağın
Uçan nəğmələrini
Bütün dünyaya yaydın…

***

“Arşın mal alan!” –
Bu səs, Üzeyirin
Qəlbindən qopan zaman,
Sənimi axtarırmış?
Danış, ay Rəşid, danış!
Sən şərqilərin
Uçuş meydanlarına
Qədəm qoydun ilk dəfə..
Görmədiyin yerlərə
Ekranda seyrə çıxdın.
Sənət ilahəsinin
Şumşad əlini sıxdın.
Öpüb bağrına basdı
Tar səni, qaval səni.
Yeddi möcüzədən biri
“Tac-mahal” səni.
Hindistan! –
Əfsanəvi
Gözəlliklər diyarı.
Bombeyin, Kəlküttənin
Əsrarəngiz baharı
Qarşıladı
Çəmənli, şehli səni.
Uçurdu min fərəhlə
Qocaman dehli səni.
Oxu, əziz Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!
Dunay sahillərində
“Valslar kralı” Ştrausun
Doğma elində
Sən kükrədin,
Sən axdın.
Sən axarlı səsinin
Cilovunu buraxdın.
Venesiya! –
Su üstə üzən şəhər.
Səni
Neft daşları qədər,
Mehriban
Bir bala kimi,
Su üstə üzən
Qala kimi
Qarşıladı.
Dodaqlardan düşmədi:
Azərbaycan,
Bakı,
Bir də Rəşidin adı!
… Leonardo da Vinçinin
Qədirbilən vətəni.
Florensiya! –
Bu gözəllər yurdu
Bağrına basdı səni.
Ulduzlu göylər altında
Sən qaranquş oldun.
Hər nəğmən elə bil ki,
Lap yenidən doğuldu.
Doğuldu qol atmağa,
Doğuldu
Neçə milləti
Güldürüb,
Ağlatmağa!..
Adamı sıxır qürbət.
Neyləmək,
Muğamat – kədərdir,
Şirin şərqilər –
Şərbət.
O şərbət piyaləsi
Dəydikcə hər dodağa –
Canını
Verər ellər
Müğənniyə sadağa.
Oxu, əziz Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!

***

Qahirə göylərindən
Qalxdı bulud rübəndi.
Səsin kimi ucaldı
Asuan bəndi.
Qədim ehramlar yurdu,
Saçlarını oxşadı
Şanə-şanə, ay Rəşid.
“Vidadi xəstədən
Bağdad elinə
Sən yetirdin
Bir nişanə”, ay Rəşid!
Qarlı Fin torpağına
Odlu nəğməyə getdin.
Uzaq Şərqin
Tayqa meşələrində
Bir çinar kimi bitdin.
Moldav gözəllərinə
Güldən çələng toxudun.
Neçə eldə, neçə dildə
“Arşın mal alan” oxudun…
Oxudun şirin-şirin,
Kükrədin
Dalğa-dalğa,
Səsinə can sadağa.

Oxu bir də, Rəşidim!
Sən oxu,
Mən eşidim,
Rəşidim!

İslam Səfərli – BİLGƏH BAĞLARI

Standard

islam seferli38

 

“Varəncil” sovuşur, üzüm morlanır,
Qara tut tökülür, bağda xarlanır.
Xallı şamamalar tağında yanır.
Sevgilim, gəl dolan bircə, bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.

Günəş öz odunu çiləyir quma,
Meynələr üzünü söykəyir quma.
“Xəzri” salxımları bələyir quma,
Sevgilim, gəl dolan bircə, bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.

Qumu mirvaridi, şəfəqi zərdi,
Mehi “gilavardır”, şehi Xəzərdir.
Yazı da, yayı da, inan, gözəldir,
Gəl gəzək əncirli cərgə bağları,
Yolunu gözləyir Bilgəh bağları.