Category Archives: Fikrət Qoca

Fikrət Qoca – Səndən ötəri

Standard

Fikrət Qoca

Mənim məhəbbətim məndən böyükdü,
O qədər böyükdü mənə də yükdü.
Döşümə döyməyə qüdrət tapmıram.
Sevirəm dostu da, düşməni də mən,
Alçalıb gözümdən düşəni də mən.
Canımda qalmayıb kinim-qüdrətim
Siz deyin neyləyim indi mən “Yetim”
Yalan niyə deyim sizdən ayıbdı.
Məndə kin əzəldən heç olmayıbdı.
Mənim nifrətim yox, mənim kinim yox.
Bundan ağ günüm yox, qara günüm yox.
Yaxşı deyəndə var, pis deyəndə var.
Öyəndə, söyəndə, sus! – deyəndə var.
Dosta can deyirəm, düşmənə də “can”!
Sən məni yığmısan lap boğazacan
Mənə rast gəlməyib səndən betəri.
Odur ki, ölürəm səndən ötəri.

Advertisements

Fikrət Qoca – Yetmiş, səksən yaşında

Standard

Fikrət Qoca

Qoruyaq eşqimizi,
Sevsək bir-birimizi
İndiki atəşilə
İndiki etibarla
Zaman qocaltmasın bizi
Yetmiş, səksən yaşında.

Mənim vəfalı yarım,
Qızlardan gözəl yarım
Qəlbinə dəyən olsa
Canımda təpər olar.
Yumruğumla yer yarım
Yetmiş, səksən yaşında.

Ay şirindil, ağ üzlü,
Ağ güllü, qara gözlü
Elə bir gün gələydi,
Nəvələrdən gizlənib
Görüşək gizli-gizli
Yetmiş, səksən yaşında.

Fikrət Qoca – İkinci görüş

Standard

Fikrət Qoca

Oturduq yanaşı, susduq yanaşı,
Dən düşmüşsaçına baxdımarada.
Sən dəmənədedin ağarır başın,
Görməyənəvar ki, ağıqarada.

Gecikmişməhəbbət son bahar kimi,
Həm kədərli olur, həm dəki,şirin.
Anamın çaldığılaylalar kimi
Arzuyla doludur ala gözlərin.

Qalmışıq biz odla su arasında,
Gənclik məhəbbəti, müdriklik yaşı.
Ömrün bu qəribəmacərasında
Oturduq yanaşı, susduq yanaşı.

Birdən fikrimizi eləbil gördük,
Qəmli gülümsündük bir-birimizə.
Eləbil bununla açıq deyirdik, –
Bu yaşda məhəbbət yaraşmır bizə.
Ürək necəolub unudub yaşı…
Oturduq yanaşı, susduq yanaşı.

Fİkrət Qoca – Bütün əyri çığırlar geniş yola çıxırlar

Standard

Fİkrət Qoca

Ən xırdaca damarlar
Ürəyə ürək olur.
Bütün kiçik bulaqlar
Bir çaya kömək olur.

Bütün əyri çığırlar
Geniş yola çıxırlar.
Yolda çala-çuxurlar
Ötəri külək olur.

Yoldan heç vaxt dönməyən,
Yenilməyən, enməyən,
Yanan, heç vaxt sönməyən
Dünyada tək-tək olur.

İnsan oğlu, ulusan,
Nə yorul, nə də usan,
Insan doğulur insan,
Axırda mələk olur.

29/08/2014

Fikrət Qoca – Sevgi mahnısı

Standard

113

Keçdiyin bütün yollar
Qəlbimdən keçib gedir.
Gözlərin bu dünyaya
Sevilməyi öyrədir.

Kipriklərinlə qorun
Saçlarınla yaşın, yar
Amandı, yar, baxışlar
Gözəlliyin daşınar.

Ürəyimi atsam da,
Öz sevgimi atmaram.
Sənə olan eşqimi
Sənə də alçaltmaram

Mehriban gülüşünlə
Nərgizlər yaranıbdı.
Mehriban baxışınla
Dalğalar yaranıbdı.

Kipriklərinlə qorun
Saçlarınla yaşın, yar.
Amandı, yar, baxışlar
Gözəlliyin daşınar.

Ürəyimi atsam da,
Öz sevgimi atmaram.
Sənə olan eşqimi
Sənə də alçaltmaram.

Fikrət Qoca – Qayıt Əzizim

Standard

Sən gedəndən ətirsizdir bağlarda güllər,
Günəşsiz galdı sənsiz güllər.
Daha da əziz oldun, müqəddəs oldun,
Zərif xatirə oldun, uzaq səs oldun.
Ürək tək yaxın oldun, görünməz oldun,
Əlçatmaz, ünyetməz oldun.

Məhəbbətin göylərdən böyük, təmiz,
Başım üstə yaşayır o.
Səndən qalan xatirəm mavi dəniz,
Böyüklüyün səmadan, bəhərin təmiz,
Səndən qalan xatirəm mavi dəniz,
Əziz dənizim mənim.

Ötən günlər yaşadır kölgəmizi bizim,
Sənin şəklin gözümdə qalıb.
Oyan xatirəm mənim, danış dənizim,
Sözlərini mən sənin dillərdən yığım.
Əziz gülüşlərini güllərdən yığım,
Qoy dil açsın xatirələr.

Məhəbbətin göylərdən, böyük, təmiz,
Başım üstə yaşayır o.
Səndən qalan xatirəm mavi dəniz,
Böyüklüyün səmadan, bəhərin təmiz,
Səndən qalan xatirəm mavi dəniz,
Əziz dənizim mənim.

İllər keçər zaman olar,
Sonsuz göy dəniz.
Görüşərik səssiz səmirsiz.
Görərsən yaşatmışam səni özümdə,
Səsin səsimdə olub, sözün sözündə.
Qəlbin qəlbimdə olub, gözün gözümdə,
Heç bir vaxt ayrı olmadıq.

Səndən qalan xatirəm mavi dəniz,
Əziz dənizim mənim.

Musigi: Sevil Əliyeva