Author Archives: Çetin Bayramoğlu

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.

Aslan Aslanov – Lalələr

Standard

aslan aslanov

Yayın ortasında Gəncə çölündə
Çıxıblar yenə də dizə lalələr.
Qıpqırmızı şehli köynəklərini
Səriblər dərəyə, düzə lalələr.

Xəyalımdan nələr gəlib nə keçər,
Yaz gələr ellərə durnalar köçər.
Bulaqlar-samavar, ağ daşlar–şəkər
Bənzəyir çəməndə közə lalələr.

Meylim üzünüzdə qara xaldadır,
Aslanın əlacı ilk vüsaldadır,
Nə vaxtdır Bakımın gözü yoldadır,
Bir qonaq gələsiz bizə, lalələr!

Arif Buzovnalı – Qəzəl

Standard

Arif Buzovnalı

Ya könül munisim ol, ya can alan düşmənim ol,
Fərqi yoxdur, təki sən özgənin olma, mənim ol.

Qoyma könlüm gülü solsun payızın hökmü ilə,
Yaz ətirli nəfəsinlə əbədi gülşənim ol.

Eşq dəryasıdı axır yeri sevda gəmimin,
Məni bu mənzilə doğru aparan yelkənim ol.

Bədənim torpağa, ruhum sənə köçsün, ey gül,
Bu qiyamət qoparan qədd ilə son məskənim ol.

Səni versin mənə Allah, məni alsın məndən,
Eşq mülkündə ömür sürməyə canü tənim ol.

Arifəm, kuyinə qəsdim budu can əldə gəlim,
Məni yoldan çıxaran Adəmə, Ya Rəb, qənim ol.

Qismət Rüstəmov – Vətən

Standard

Qismət Rüstəmov

Yaxşı danışıram maşından, qızdan,
Mövzu sən olanda susuram vətən.
Qoy yazım qurtarsın şeir birazdan,
Yenə sanacağam cəsuram vətən.

Gülürəm elə bil nifrətim yoxdu,
Canımçün heç nəyə taqətim yoxdu.
Şuşaya getməyə qeyrətim yoxdu,
Bulvara getməyə hazıram vətən.

Mən sənin qədrini bilmirəm hələ,
Pul varsa qaçıram lap gülə – gülə.
Səninçün yazdığım bu şeiri belə,
Mükafat naminə yazıram vətən.

Aydan Abdullayeva

Standard

f004

Bir əlçim xatirədir

Gözləyirəm, gəlmirsən…
Yoruluram, atacan…
Taleyin dumanından qaça bilməyirəm heç…
Bir ömür tənhalığa deyəsən qul olacaq,
Vur sındır qədəhləri, o nimdaş həyatdan keç!

Dumana bürünmüşəm, yağışlamışam bir az,
Kimə yağım bilmirəm, buralar mənə yaddı..
Üşüsən, küləklərə götür bir məktub da yaz,
Yaz ki, ömrüm gecədə itkin düşən bayatı…

Ah, bu yoxluqlar məni bələdi göz yaşına,
Göy üzüm buludlanır, ahlarım da ki yorğun…
Bu qərib axşamlarda yaşamaq olmur, ata,
Mənim üçün ölmədin, sağkən məni unutdun…

Anamın gözlərinə hopan aha baxıram,
O ah mənə tanışdı, o ahın adı sənsən…
Mənə elə gəlir ki, anamın yaddaşında,
Yanıb közü qalmamış, külə dönmüş ömürsən…

Gözləyirdim, gəlmirdin… İndən belə də gəlmə!
Ah, bu ömür dediyin bir əlçim xatirədir…
Sən öz ömrünü belə çox görmüsənmiş mənə,
İndi gəlsən də bir, gəlməsən də bir.

Səhər Əhməd

Standard

Səhər Əhməd

Bilirdim, bu ömür adam eyləməz
Səntək ağıllını, məntək dəlini.
Fələkdən yarımaq bizlik deyilmiş,
Mən yığım gözümü, sən çək əlini.

Mövzular köhnəlib, çözələnir lap,
Zaman adamlarla məzələnir lap,
Mənə cavabların təzələrin tap,
Al mənə sözlərin ən gözəlini.

Susdunmu, nəğmənmi bitdi, əzizim,
Bir nağıl yox imiş ömürdən uzun.
Bu həyat-anamız deyilmiş bizim,
Nə sən oğlusanmış, nə mən gəlini.

Zirəddin Qafarlı – BAXIRSAN

Standard

Zirəddin Qafarlı

Bir daşa hopmusan düşüb tilsimə,
İndi bu dünyaya qara baxırsan.
Gedim kimə deyim dərdimi, kimə?!
Gəlmişəm sinəmdə yara – baxırsan

Sənsiz at oynadır o qəm, o qəhər,
Mənə zəhər oldu bu ömür, zəhər!
Üstünə gəlmişəm durub bu səhər,
Ara inciyirsən, ara baxırsan…

Zirəddin çətin ki, doya, yarına,
Yarsızın kim olar dayaq yarına?!
Gör necə düşmüşəm ayaqlarına,
Ölüm qabağında, hara baxırsan?!

Vasif Zöhraboğlu

Standard

Vasif Zöhraboğlu

Hər kəs bir tərəfindən ölməyə başlayar, əzizim;
Alimlər ağlından,
Rəssamlar gözlərindən,
Şairlərsə ürəyindən ölərlər.
Amma ən gözəl ölüm də elə ürəyindən ölməkdir.
Yıxılıb bir qadının ayaqlarına,
Öz ürəyinin
Ətəyində ölməkdir.

Hər kəs bir tərəfindən tənha qalar əzizim.
Etiraf etməyi bacarmayanlar qürurundan,
Sevməyi bilməyənlər duyğularından,
Yaxşı insanlarsa sevdiklərindən tənhalaşar.
Amma ən gözəl tənhalıq yaxşı insanların tənhalığıdır.
Darıxmaqları dua, düşünməkləri Tanrı,
Susmaqlarısa ürək qırmaqdan qorxmalarıdır…

Hər kəs bir tərəfindən sevilər əzizim,
Kimi zənginliyindən,
Kimi gözəlliyindən,
Kimisə ruhundan.
Amma ən gözəl sevgi ruhundan sevilməkdi.
Ruhunla bütün məsafələri qoşa barmağınla qayçılayıb keçərsən,
Ruhlar üçün məsafələr ancaq əraziləri bəlli edər, qovuşmamazlığı yox…
Mən də səni belə sevmişdim ruhumun qadını…

Sən ki bir möcüzəsən qadın.
Səninlə Tanrının var olduğuna da inanmaq olar,
Səninlə Tanrının yolundan azmaq da.
Səninlə ən gözəl musiqilər də bəstələmək olar,
Ən gözəl şeirlər yazmaq da.
Zərifliyin iynənin gözündən keçərkən,,
Böyüklüyün bir dünya daha da olsa sığışarmı?
Məni ürəyimdən öldürdün,
Ürəyinə sağlıq əzizim…