Author Archives: Çetin Bayramoğlu

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.

Şəhriyar İbrahimov – Bağışlayın Tanrını

Standard

şehriyar ibrahimov

Ümidlərin və insanların öldüyü şəhərdə azan səsi rəhm edən Allahın adını hayqırır.
Bu “suqovuşan” məmləkətdə anaların göz yaşı ilə ataların qanı izdivaca girir.

Hər güllə bir qərənfil gülünə döndükcə, yetim uşaqların cansız bədəninə baxıb utanır ölüm.
Yeməyə qara çörək tapmayan körpələr qara mərmiləri necə acgözlüklə yeyir?!

Tanrım, göyün hansı tərəfindəsən? bəs niyə kölgən düşmür bu göz yaşı qoxuyan torpaqlara?
Sənmi yazmısan, qara çörəklə qara mərmilər arasında keçən ömrü minalanmış talelərə? Sənmi sərmisən, ilməsi cəsədlərdən toxunan xalçaları yerin sinəsinə?
Kim bilir, bəlkə rəhmin gəlib, geyinməyə ayaqqabısı olmayan uşaqların ayaqları altına atalarının meyitini sərmisən ki yumşaq olsun.

Namaz qılırsanmı Tanrım? Əgər qılırsansa dua et onlar üçün, bir sərçə dimdiyi qədər xoşbəxtlik arzula.
Üşüyürsənmi Tanrım, həqiqət kimi çılpaq olan bu körpələrin bədəninə baxanda,
Onlar yalın ayaqlarıyla məktəb imtahanı əvəzinə həyat imtahanı verir, aclığın lövbər saldığı kimsəsiz limanlarda.

Tanrım, Məscid minarələrinin hündürlüyü uzandıqca ədalətinin boyu qısalırmı??
kirpikləri sönmüş ulduzlarla axsayan qızcığaz haqqı,
Anaların göz yaşı ilə ovuc-ovuc dolan qara buludlar haqqı, dodaqlardan itkin düşmüş təbəssümlər haqqı, tavanını bomba uçurmuş məktəb haqqı, lap elə Azadlıq haqqı, qısalır.

Tanrım yalvarıram qələmini götür yenidən yaz insanların alın yazısını,
Olmazmı ağ göyərçinlərin qanadlarına sevgi doldurub səpilsin bütün torpaqlara, bütün dar ağaclarından ağ bayraqlar asılsın, Vicdanları silah anbarlarında gizlənmiş insanların ürəyinə uzunömürlü mərhəmətlər çilənsin…
Tanrım, sənə uzanan hansı əllərin duasını qəbul edirsən, qana batmış əllərinmi, yoxsa kiflənmiş çörək tutan əllərinmi?
Əlini gözünün önündən götürüb vicdanının üstünə qoy…

Ey Suriyalı ata-anasını itirmiş yalavac körpələr -Tanrı xatirinə bağışlayın Tanrını, bağışlayın Tanrını..

Advertisements

Elçin Aslangil – Yalqız Ağaca

Standard

f010

Bir fəqir-füqara, əcəb mənzərə,
Bu qış yalqız ağac üşüyür yenə.
Bir yandan külək də düşmüş canına,
Di gəl bu ağaca mənölüm demə.

Üşümə sən Allah üşümə belə,
Göy üzü göyərər, qışın gödəkdi.
Düşünmə sən Allah, düşünmə belə-
Torpaq yaxşılara qara köynəkdi.

Ay ağac məndə bir adamlıq ola,
Bir yorğan gətirib çiyninə atam.
Ay ağac məndə bir adamlıq ola,
Nə olar bir gecə yorğansız yatam.

Bu qışı birtəhər dözəcəm vallah,
Dərdimin sağ əli torpağa ağac,
Mən sənə qoşulum, sən mənə qoşul,
Ağlayaq hər düşən yarpağa ağac.

Qismət Rüstəmov – Vətən

Standard

Qismət Rüstəmov

Yaxşı danışıram maşından, qızdan,
Mövzu sən olanda susuram vətən.
Qoy yazım qurtarsın şeir birazdan,
Yenə sanacağam cəsuram vətən.

Gülürəm elə bil nifrətim yoxdu,
Canımçün heç nəyə taqətim yoxdu.
Şuşaya getməyə qeyrətim yoxdu,
Bulvara getməyə hazıram vətən.

Mən sənin qədrini bilmirəm hələ,
Pul varsa qaçıram lap gülə – gülə.
Səninçün yazdığım bu şeiri belə,
Mükafat naminə yazıram vətən.

Ramiz Rövşən – Dünya qəfil işıqlansa

Standard

ramiz rövşen

Qəfil gün doğsa bir gecə,
Dünya düm ağ işıqlansa;
Şəhər-şəhər, küçə-küçə,
Otaq-otaq işıqlansa,
Görərik kimlərin əli
kimlərin cibindən çıxır.
Kimlər əyilə-əyilə
kimlərin evindən çıxır.

Qəfil gün doğsa bir gecə,
Min-min gizli günah görsək,
Üstünü örtə bilməsə,
Bu dünyanı çılpaq görsək,
Başımıza hava gələr,
ağlımız çaşar bəlkə də.
Hamı birdən baş götürüb
dünyadan qaçar bəlkə də.

Bu dünyada bəs kim qalar,
Kim böyüdər, uşaqları?!.
Nə yaxşı ki, bu dünyamız
Yavaş-yavaş işıqlanır…

Afaq Şıxlı – QÜRBƏT TÜRKÜSÜ…

Standard

afaq şıxlı

Məcrası – zindanı, məlul gölmüşəm…
Kimsələr duymaz ki, inləyəndə mən!
Təklikdən özümü iki bölmüşəm,
Danışan da mənəm, dinləyən də mən.

Göylərə üz tutur ümid duası,
Sözlərim qayıdıb özümə dəyir.
Könlümdən keçsə də vətən havası,
Qürbətin küləyi üzümə dəyir.

Vətəndən uzaqda – Azərbaycanam:
Onun nəgməsiyəm, onun diliyəm.
Onun həvəsiylə yaşayan canam,
Bir qərib ocağı, solmuş külüyəm..

Qəriban ruhumun indi ərki nə?
Nə sola yolu var, nə də ki sağa.
Sözlərim yetişmir könül mülkünə,
Ümidim dirənib çıxılmazlığa…

Özüm də bilmirəm – hayana yönüm…
Hardayam, dünyanın hec harasında?
Bulud da deyiləm yağışa dönüm,
Dolmuşam gecənin bir yarısında…

Şəhriyar İbrahimov

Standard

şehriyar ibrahimov

Bir gün üşüyərsən soba dibində..
Xəzan yarpağıtək qırışar üzün,
Pəncərə-pəncərə darıxar gözün.
Sonra gülüşün də qırılar səndən,
Sonra küçələr də yorular səndən.
Rəngli xatirələr nəğmə oxuyar,
Həsrət ilmələrdən ağrı toxuyar.
Ömrün yollarına sərilər sükut,
Ağacdan meyvətək dərilər sükut,
Tanrı da səsini eşidə bilməz,
Heçnə göz yaşını kiridə bilməz.
Oğul öz evində,qız öz evində,
Dünya öz kefində,yer öz kefində,
Bir gün üşüyərsən soba dibində….

Yuxusuz gözündə oyanar gecə,
Sonra göz yaşına boyanar gecə..
Dərdlər ocaq olub qalayar səni,
İllər bir oğrutək talayar səni,
Qəfil xatirinə bir işıq kimi,
İlk eşqin dolanar sarmaşıq kimi.
Xəyalın o qızı itirə bilməz,
Daha qatarlar da götürə bilməz-
O bahar gülüşün uzaqlığına,
O şirin öpüşün sıcaqlığına..
Ümidsiz atılan bir cüt zər kimi,
Anasın itirən körpələr kimi,
Şəkillər ağlayar kitab rəfində-
Bir gün üşüyərsən soba dibində…

Ağrılar canında birəbeş olar,
İntizar evində kirəkeş olar..
Kədərdən ömrünə çəkilər çəpər,
Şeirlər uşaqtək əlini öpər.
Dünya köçəköçdə,ömür yol üstə,
Kədər mərmi olar sinənin üstə,
İlkbahar havası udmaq-uzağdı..
Nübar meyvələri dadmaq-uzağdı..
Yatan durnaları oyatmaq….xəyal,
Bülbül yuvasına dən atmaq…xəyal,
Üfüqdən yelləməz yaylığını yaz,
Gözlər qışadamı,saçlar qarbəyaz.
Dualar ovcunda,əlin cibində-
Bir gün üşüyərsən soba dibində..

Xəttat Kilimçi (Mirbağır Bünyatlı)

Standard

020

Yenə dön geriyə tör – töküntüdü,
Yığışdır bu evi – eşiyi, qayıt…
Çölümdə bir kişi tabutu gəzir,
İçimdə bir uşaq beşiyi, qayıt!

Bu evin yuvası uçmayıb, köçüb.
Elə bil, içindən bir qatar keçib…
Deyirlər, Allahın ver günü içib,
Hey öpüb ağlayır pişiyin, qayıt!!

Hamının dilində hicran ülgücü,
Tək mənəmi çatdı tanrının gücü..
Mətbəxdə tarakan, pərdədə cücü,
Hər küncdə bir siçan deşiyi, qayıt…

Bitdi, diksindirmir külək səsi də,
Küçə itlərinin hürüşməsi də…
Keçib dizlərimin üşüməsi də,
Təkcə iliklərim üşüyür, qayıt!!

Çölümdə bir kişi tabutu gəzir,
İçimdə bir uşaq beşiyi, qayıt…