Aybəniz Əliyar – MƏN GETSƏM

Standard

Aybəniz Əliyar

Gözünün içində axacaq zaman,
Süzülüb əlindən keçəcək illər.
Bükülən dizindən yol eyləyəcək,
Ağaran telindən keçəcək illər.

Keçəcək keçdiyin yollar üstündən,
Keçəcək düşdüyün yolların altdan.
Mən getsəm,bir küsgün bənövşəsayaq,
Bir eşq boylanacaq kolların altdan.

Kəsəcəm yolların şah damarını,
Gözümdən,könlümdən kəsib atacam.
Qalsam,bilirəm ki səni tərk edən,
Hansı qadınınsa yerin tutacam.

Ya gedim,ya qalım,nə fərqi daha,
Məzarı olmur ki ölən hisslərin.
Mən getsəm,bir başqa qadın tutacaq,
Qəlbində boşalan qadının yerin.

Advertisements

Orxan Bahadirsoy

Standard

Orxan Bahadirsoy

Biz ki, dünən bir evdə
oynayan uşaq idik.
Həsrətdən, ayrılıqdan,
qayğıdan uzaq idik.

Biz darıxa bilirdik
təkcə kəndimiz üçün.
Darıxmaq da bizimlə
böyüdümü günbəgün?

Darıxmaq böyüdükcə
unuduldu kəndimiz…
İndi bir-birimizçün
yaman darıxırıq biz!

Bir ocağın oduna
belə olmuşduq şərik.
Ağıla gələrdimi
bir gün ayrı düşərik?!

Gül kimi əkilmişdik,
dönüb, gül əkən olduq.
Nə tez böyüdük belə –
gəlin, kürəkən olduq!?

Artdı qayğılarımız,
çoxaldı qəmimiz də.
Təkcə uşaqlıq qaldı
o ata evimizdə…

Həsrət çəkənlər bilər
nə imiş qardaş, bacı!?
Bir ata ehtiyacı…
Bir ana ehtiyacı…

Qismət Rüstəmov – Bir qadın var hardasa

Standard

Qismət Rüstəmov

Bir qadın var hardasa
tələsir mətbəxə, dükana, işə
gözləri razılaşmaq dilində susur həmişə.
Metroda əlləri yaxasına,
çantası dizlərinə səngər…

Bir qadın var hardasa
xoşbəxtlikdən sinifdən qalan,
ciyəri qayğılara qurban
mətbəxə zəncirli Prometaya…

Bir qadın var hardasa
sevmədiyi kişiyə arvad,
sevdiyinə çin səddi.

Bir qadın var hardasa
qara günlərin qırmızı diplomlusu,
iki uşaq anası.
Hər şeyi yerindədi
əri,uşaqları,şubası,
biş-düşü.
Bir qadın var hardasa
kibrit çöpündən tez sönür gülüşü…

Bir qadın var hardasa
qadın deyirəm sizə
gecələr ağlar səssizcə
haram qatar yuxusuna.
Ağlar bir qırmızı qalstukun xorultusuna,
qara bir kostyumun tütün qoxusuna,
ağlar yatağındakı üzütəraşlı HEÇ KİMƏ.

Bir qadın var hardasa
soruşsan xoşbəxtsənmi ?
bədbəxtəm deməz
deyər : çox mətbəxtəm…

Bəxtiyar Hidayət

Standard

Bəxtiyar Hidayət

Razı-razı güzgülənən ay gözəl
Gör nə var gözəllik dünyasında, bax
Dünyanı gözəllik xilas edən döy
Min cür qan-qada var xilasında, bax.

Hərə bu dünyada bir cür yol tutar
Yaman ayaq tutar, yaxşı əl tutar
Sağı sağ göstərər, solu sol tutar
Sən sənə qəlbimin aynasında bax.

Şairin düz sözü suçu deməkdi
Çox şirin nağıllar acı deməkdi
Həyat nə deməkdi, nəçi deməkdi
Mənim gözlərimin damlasında bax.

Yaralı Bəxtiyar deyər sinədən
Görüm qana düşsün könül qanadan
Bu dünya belədi başdan-binadan
Sən bu gözəlliyə sonrasında bax.

İbrahim İlyaslı – NECƏSƏN

Standard

İbrahim İlyaslı

Mənim səndən uzaqlarda
Yamandı halım, necəsən?
Özgəsinə qismət olan
Cahı-cəlalım, necəsən?

Yalana döndü gerçəyim,
Ay gözəlim, ay göyçəyim.
Çəmənim, çölüm, çiçəyim,
Pətəyim, balım, necəsən?

Daşam yolun üstə bitən,
Nə sirdi anlamaz yetən.
Gözü, könlü dil-dil ötən,
Dilləri lalım, necəsən?

Zər-zibam, ləlim, gövhərim,
Yaqut-yəmən, simu-zərim,
Barmaqları bəxtəvərim,
Başı bəlalım, necəsən?

Üzün dönməz mənə sarı,
Yarı öz ömründən, yarı.
İbrahimin sitəmkarı,
Necəsən, zalım, necəsən?

Məmməd Araz – OXU, TATAR QIZI

Standard

Məmməd Araz1

Oxu, tatar qızı, dodaqlarını
Darasan çayına söykəyib, oxu!
Qayalar şəkləyib qulaqlarını
Tanış bir nəğməni dinləyir, oxu!

Bu dilsiz daşlara səslər hopulub,
Yaşayır uçrumlu dağ arasında.
Sahildən qovulub, yurddan qovulub
Gizlənib bir ayı mağarasında.

Oxu, dünəniylə gəlib görüşən
Bir tatar qarısı tuş olsun ona.
Yetim uşaq kimi didərgin düşən
Nəğmələr tapılıb qoşulsun ona.

Nəğmənin səfəri üfüqlərədir,
Nəğmənin mənzili qalmaz yarıda.
Oxu, varaqlansın gözümdə bir-bir
Babanın dünənki günahları da.

Səni başa düşər qədim bir qala,
Anlar binaların, yolların çoxu.
Oxu, tatar qızı, yarımçıq qalan
Bir el nəğməsini təzədən oxu…

Yalta, yanvar 1968