Hüseyn Cavid – “Azər” poemasından

Standard

hüseyn cavid16

Nə əcayib sürü, yahu, bunlar,
Öndə rəhbərlik edər maymunlar.

Cühəla elm, fəzilət satıyor,
Xalqı əfsunlayaraq aldatıyor.

Kəndi əxlaqı sönükkən həpsi
Yeltənir verməyə əxlaq dərsi.

Sadə minbərdə deyil, çoq yerdə
Göz boyar həp şu qaranlıq pərdə.

Hanki bir sərxoşu söylətdim, inan
Bəhs edər, gördüm, o huşyarlıqdan.

Nerdə beş kölgə görür ördəklər
Başlayıb nitqə həmən saz köklər.

Rəqsi tə’lim ediyor aqsaqlar,
Əzəmət düşkünüdür alçaqlar.

Zevqə biganə səfillər bol-bol
Şe’rü sən’ətdə arar bir yeni yol.

Sadədil, hissə uyan abdallar
Həp siyasi kəsilib at nallar.

Bir yığın kor qılavuzluq yaparaq
Göstərir zülməti aydın, parlaq.

Hər gülər yüzdə ölüm, qan görürəm,
Pək yaqın dostları düşman görürəm.

Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq,
Yüksəliş varsa, səbəb alçaqlıq…

Baba Vəziroğlu – Kim bilir…

Standard

Baba Vəziroğlu1

Nə biləydim – hicran hara, mən hara,
Necə düşdüm bu yağışa, bu qara.
Ümid səpdim sən getdiyin yollara,
Yaz gələndə bitəcəkmi, kim bilir?!..

Xəzan vurdu, erkən soldu güllərim,
Dumana büründü sənli günlərim.
Həsrətinlə bu uzalı əllərim
Bir də sənə yetəcəkmi, kim bilir?!..

Vüsal günlərində küsən ayrılıq,
Hicran çağlarında əsən ayrılıq,
İndi aramızı kəsən ayrılıq,
İlim-ilim itəcəkmi kim bilir?!..

Kim deyir ki, sevdiyini atar yar,
Sevgi varsa, öz yarına çatar yar.
Səni məndən ayrı salan qatarlar,
Bir də burdan ötəcəkmi, kim bilir?!..

Dünyamin Memmedov – “Əlvida”-deməyə hələ tələsmə!…

Standard

dünyamin memmedov

Yenə bahar gəlib,bəzəyib bağı,
bahar da qoynuna alıb torpağı…
İndi gül fəslidir-məhəbbət çağı,
ürək yandırmağa belə tələsmə,
“əlvida”-deməyə hələ tələsmə!…

Eşqi mən unutdum,yoxsa sən atdın?!…
görürəm,görürəm,arzuna çatdın!…
Həsrətin gölündə boğuldum,batdım,
ürək yandırmağa belə tələsmə,
“əlvida”-deməyə hələ tələsmə!…

Aydınsan-təmizsən,göz aynasıtək,
gözəlsən- süzürsən su sonasıtək…
Sən idin ömrümün ilk mənası-tək!…
ürək yandırmağa belə tələsmə,
“əlvida”-deməyə hələ tələsmə!…

Bir çay sahilində üz-üzəyik biz,
axı ayrı düşdü niyə eşqimiz?!…
Beləcə düşünək,bəlkə,özümüz-
ürək yandırmağa belə tələsmə,
“əlvida”-deməyə hələ tələsmə!…

Zeyneb Naxcıvanlı

Standard

Zeyneb Naxcıvanlı

Akıl başka yürek başka dil başka
Gözler başka söyler gülüm, bu aşka
Ruhum bedenimle sanki savaşta
Kanadı kırılmış kuş misaliyem

Gönül pervaz edir gonça gülüne
Pervane tek yanır od un külüne
Bir qonaq gelesen garib gönlüme
Kanadı kırılmış kuş misaliyem

Öyle hasretem ki ela gözüne
Baldan tatlı sohbetine sözüne
Muhtactır bu gönül nurlu yüzüne
Kanadı kırılmış kuş misaliyem

Gam ı gam üstüne yığıp eklerim
Umuda sarılıp yine beklerim
Bir ışıltı görsem hemen sekler im
Kanadı kırılmış kuş misaliyem

Ne dert anlayırsan ne keder ne gam
Yarim kurumayır gözlerimde nem
Dil bilmez halinle olmuşam verem
Kanadı kırılmış kuş misaliyem.

Yalnızlık ruhuma sanki ok , gülüm
Ayrılığın provası yok, gülüm
Mutluluğun siğortası yok , gülüm
Kanadı kırılmış kuş misaliyem.

Samyeli ol saçlarımı okşa sen
Aramızdakı hasreti boşa sen
İki kalbi birleştirek goşa, şen
Boynu bükük ürkek aşık olmayak
Hasret kalıp bu sevdayla solmayak.

Süleyman Rüstəm – YOLDADIR

Standard

Süleyman Rüstəm8

Keçdi hicran dəmləri, nazəndə yarım yoldadır,
Nazəninim yoldadırsa, laləzarım yoldadır.

Sevgi dünyasında mən bir kimsəyə baş əymərəm,
El bilir, qoy bilməyən bilsin, vüqarım yoldadır.

Gözləri cananımın dilbər Xəzərdən rəng alıb,
Eşqinə sadiq bahar sözlü nigarım yoldadır.

Ötməsin bağçamda bülbül bir daha gül eşqinə,
Öz gülüm, öz bülbülüm, öz nəğməkarım yoldadır.

Qoy xəzan “mən, mən” deyib bağçamda cövlan etməsin…
Mən Süleyman Rüstəməm, fəsli-baharım yoldadır

VAHİD ƏZİZ – Gecələr keçir

Standard

Səhərə nə qalır, ulduzlar sönür,
Səhərin yolları gecədən keçir…
Üfüqdə bir solğun şəfəq görünür
Bu da bir qəribə gecədir keçir…

Bir gecə səninlə çəkildik bağa,
Bağ yazıq nə desin sevən qonağa?
Gordünmü ay necə baxır ocağa ?
Elə bil, alovdan nur çəkir,keçir…

Gecələ bu ilıq gecəni məndə,
Yada sal olanı keçəni məndə…
Gecələ hər gecə gecəni məndə,
Deyirsən, gedirəm gecədir gecdir…

Qoy gəlim gecələ gecəni məndə,
Gizlətmə olanı, keçəni məndən,
Səni ayrı salan gecəmi məndən?
Onun nə günahı? Gecədir keçir..

Ramiz Qusarçaylı – Azərbaycan bayrağı

Standard

Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər,
Ulduzunu,ayını göydə mələklər öpər,
Hər rəngində “ya qazi, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey İstiqlalımın əbədiyyət sancağı, –
Azərbaycan bayrağı !

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı,-
Azərbaycan bayrağı !

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı,
Azərbaycan bayrağı !

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı,-
Azərbaycan bayrağı !

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr,- deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı !
Azərbaycan bayrağı !