Binnət Eloğlu – Azərbaycanam

Standard

23557924_1517399525020210_1264916906_o

Odlar ölkəsiyəm – Azərbaycanam,
Cahana günəştək nur salanam mən.
Əlli milyon canda vahid bir canam,
Qoymayın yüz yerə parçalanam mən.

Qoynum laləzərdir, qucağım cənnət,
Məni xoş saata yaradıb xilqət.
Təbrizim qalalı Gəncəmə həsrət,
Qəmi sevincimdən çox olanam mən.

Şöhrətdə günəşdən parlaq ulduzam,
Qışda da gül açan baharam-yazam.
Cahanın tacına parlaq almaram,
Saxsı, qeyləm, sınam-parçalanam mən.

Binnətin sözündə yoxdu bir yalan,
Mənəm yer üzünə bu gün səs salan,
Xətayi hökmüylə ölkələr alan,
Babək qılıncıyla öc alanam mən.

5 dekabr 1997

Foto : Ayşen Savadova

Advertisements

Şəhriyar İbrahimov – Get…

Standard

14218249_1090439837716183_2005489607_n

Gəl qucaqla payız vuran sevgini,
Yarım qalan arzuları bitir, get !
Xəyalımdan gülüşünün rəngini,
Bir də qara gözlərini götür, get !

Get deyirəm… taleyimə hönkürüb,
Ağ günümü apar qara saçında.
Saçlarının qoxusunu mən büküb.
Həbs edərəm barmağımın ucunda…

Get… qəlbinin alışdığı ocağa!
Səndən heç nə istəmirəm… sağlığın…
Divarları qəm qoxuyan otağa,
Bundan sonra nə qalacaq… yoxluğun…

Get… Sənsiz də dəf edərəm payızı…
Bir az qəlbi döyəcləyər həsrətin…
Şeirlərim topa tutar kağızı,
Qələm qusar sətir-sətir nifrətin…

Yavaş-yavaş unudaram bəlkə də…
Yavaş-yavaş alışaram təkliyə…
Təsəllini axtararam içkidə,
Yavaş-yavaş az baxaram şəklinə…

Üfürərəm sənsizliyin həsrətin,
Səfil-səfil dolanaram gecələr.
Qaçıraram yuxusunu zülmətin,
Yorğun düşər ayağımda küçələr…

Eh…inanma…sənsizliyə dözüm yox,
Sən də getsən quruyarmı göz yaşım…
Bilirəm ki unutmağa gücüm yox,
Gözlərinə əsir düşüb yaddaşım…

Kim dağıdar gözümdəki buludu?
Kimdi mənim gülməyimə xiridar?
Dil tökərəm…qürurumu unudub,
Bilsəm əgər qalmağına ümid var…

Fikrət Qoca – Yetmiş, səksən yaşında

Standard

Fikrət Qoca

Qoruyaq eşqimizi,
Sevsək bir-birimizi
İndiki atəşilə
İndiki etibarla
Zaman qocaltmasın bizi
Yetmiş, səksən yaşında.

Mənim vəfalı yarım,
Qızlardan gözəl yarım
Qəlbinə dəyən olsa
Canımda təpər olar.
Yumruğumla yer yarım
Yetmiş, səksən yaşında.

Ay şirindil, ağ üzlü,
Ağ güllü, qara gözlü
Elə bir gün gələydi,
Nəvələrdən gizlənib
Görüşək gizli-gizli
Yetmiş, səksən yaşında.

Samir Şirinov – Sevgimi qoruyacağam.

Standard

Samir Şirinov

Mən yalnız sevgimi qoruyacağam
Sənsə zirvələrdə qar kimi yaşa
Bir zaman günəş tək doğulacağam
Əriyib dönəcən bir damla yaşa

Gözləri zirvədə olan insanın
Qəlbində məhəbbət ömürlrk ölür
Gözünü şan, şöhrət tutan insanın
Həyatı haçansa zindana dönür

Mən səni bax belə tanımamışdım
Sən ki, gözlərimdə mələyim idin
Ömrümdə mən belə yanılmamışdım
Sən ki, bu köksümdə ürəyim idin.

Mən yalnız sevgimi qoruyacağam
Sənsə qalx zirvəyə qalxdığın qədər
Bir gün olacaq ki, ağlayacağam
Zirvədən yıxılıb, düşdüyün səfər

Dünyamin Memmedov- NİYƏ UTANDIM…(Yenə bu dünyanı ilahi gördüm…)

Standard

dünyamin memmedov

Yenə bu dünyanı ilahi gördüm,
xəyalım qanadlı söz oldu yenə…
Yenə saf nəzərlə telini hördüm,
baxdım sevə-sevə hörüklərinə!…

Asiman boyandı göy qurşağına,
rənglərə qarışdı sanki duyğular…
Mat qaldım aləmin yaraşığına,
dil açdı-danışdı sanki duyğular!…

Utandım sevgimdən,bu,necə işdi,
insan da sevgidən heç utanarmı!…
Ürək-o ürəkdi,hər şey dəyişdi,
axı bu sualın cavabı varmı!…
01.06.2014.Ağdaş.

Aybəniz Əliyar – O GETDİ

Standard

Aybəniz Əliyar

Mən elə bilirdim getməyəcəksən,
Sən elə bilirdin qayıdacaqsan…

***
Üşüdü xəyallar bom-boş otaqda,
Olmadı bir dəfə qapını döyən.
Tale idimi bu, bəxt idimi bu?
Nə o deyən oldu, nə də mən deyən.

Əvvəl nə idisə, bilmədim nəydi,
İncə gülüş idi, xoş ağız tamı…
Sonra bir ayrılıq qatarı gəldi,
Saldı yollarına intiharımı.

İnana bilmədim qəlbimdəkinə,
Durmadan ağlıma satdım özümü.
Onun gözlərindən qorxdum elə bil,
Boğulmayım deyə atdım özümü.

Üşüdü xəyallar bum-buz otaqda,
Bağlı pəncərəmdən Günəş dolmadı.
O getdi, onsuz da mənim deyildi,
Ürəyi, ruhu da mənim olmadı.

HÜSEYN ARİF

Standard

huseyn_arif

Könlümün içində GÖYÇƏ harayı,
Dilimin ucunda gör nələr yatır.
Tufana tutulan qarlı zirvələr,
Dumana bələnən dərələr yatır.

Pozuldu növrağı əzəli yurdun,
Qaçma arxasınca ocağın, odun.
Qarışdı yuxusu Dədə Qorqudun,
Nigaran uyuyur, mükəddər yatır.

Nə qədim Toğluca, nə Ağbulaq var,
Şişqaya tarimar, Pəmbək tarimar.
Məmmədsöyün kimi nadir sənətkar,
Mirzə Bəylər kimi biləndər yatır.

Çəmənli, Çiçəkli nə vaxtdan gedib,
Qanlının söhbəti qulaqdan gedib,
Lilparlar inciyib bulaqdan gedib,
Reyhanlar hardasa dərbədər yatır.

O sazlı, söhbətli günlərə hayıf,
Haraylara hayıf, ünlərə hayıf,
Gözəllər gözəli Həcərə hayıf,
Alagöz Nigarla, Süsənbər yatır.

Qəm-qüssə tükənməz, ömür-gün qısa,
Nərmanlı, Kərkibaş, Zod batıb yasa.
Alı, Allahverdi, Məhərrəm, Musa,
Talıblı, Bəşirli Ələsgər yatır.

Çaykəndin, Gölkəndin rəngi soldumu?
Qaraqoyunluya yol, o yoldumu?!
Poladın gözləri yaşla doldumu,
Sağda xata gəzir, solda şər yatır.

Bir də “Darama”dan keçəcəyəmmi?
“Çənli”dən gül – çiçək dərəcəyəmmi?
“Pəri bulağı”ndan içəcəyəmmi?
Önümdə nə boyda çal-çəpər yatır.

Müddətdir gülməyən Hüseyn Arif,
Rahatlıq bilməyən Hüseyn Arif,
Özünə gəlməyən Hüseyn Arif,
Hələ də dünyadan bixəbər yatır…..