Yaşar Süleymanlı – SU PƏRİSİ

Standard

yaşar süleymanlı

Mən bir balıqçıyam, sən Su Pərisi,
Sən mənim toruma düşən bir ovkən,
Sən mənim əlimdə əsir, girovkən,
Mən sənin toruna bəs necə düşüdüm?
Sənin girovuna necə dönüşdum?

Baxdın gözlərimə məhəbbət dolu,
Dərya gözlərində qərq etdin məni.
Ovlayıb toruma salmışkən səni,
Sən özün ovlayıb etdin ov məni,
Çarəsiz, köməksiz bir girov məni.

Eşqə bax, İlahi, bu necə eşqdir,
Bu necə tələdir, bu necə tor ki?
İlahi, oynunu sən elə qur ki,
Mümkünsüz eşqlərdən səhnə olmasın,
Ürəklər yanmasın, gözlər dolmasın.

İlahi, nə edim, çarəmi sən de,
Ya balıq et məni, dəryada olam,
Ya insan et onu, quruda qalam.
Əgər qovuşmamız deyilsə mümkün,
Niyə görüşdürdün, bəs bizi neyçün?

Mən bir balıqçıyam, sən Su Pərisi,
Nə bir ola billik, nə ayrı, əfsus.
Mən suda boğular, sən isə susuz,
Tanrı qurban kimi baxırmış bizə,
Sən atıl sahilə, mənsə dənizə…

Advertisements

Elbariz Məmmədli – BİR ÖMÜR YAŞAYIRIQ

Standard

Elbariz Məmmədli

Bir ömür yaşayırıq, nəyimiz var, əmanət,
Ötüb keçən günlərin geriyə dönüşü yox.
Bu əzablı yol ki, var –beşikdən məzaracan,
Alnımızda yazıdır, vaxta dirənişi yox.

Bizdən əvvəl olanlar- dərdimizin heykəli,
Bizdən sonra gələnlər- çiynimizdə dağ yükü.
Nizamını kim pozub, nədən belə dikəlib,
Günü- gündən böyüyən bu, oğul-uşaq yükü?

Hamı tamah əlində yürüyür ,ov dalınca,
Çəkilibdi qəhətə, ov da tükənib ,daha
Zülmət çöküb hər yerdə başımızı alınca,
Sonuncu ümidimiz quyuya enib daha.

Ortalıqda Vətən var- yarasından qan sızan,
Baxırsan dünya boyu enib haqqın bayrağı.
Hara ki, yurd demişik, qismət olub qansıza,
Səpələnib getmişik ,köçərilər sayağı.

Sevgisinin tamı yox, hardan bu həyat şirin?
Əlimizdən alıblar son əl tutulan yeri.
Dağların o üzündə o qərib yurd bizimdi,
Kiməsə dəxli yoxmu, dərdə atılan yerin?

Əllərimiz uyuşmur əl tutub yürüməyə,
Canı belə sevməzlər, nədir ki, can deyilən?
Hamı adətkar olub canını sürüməyə,
Bəs, kiminlə yürüsün bu, can Vətən deyilən?

Dünya boyda ev qurub bizdən öncə gedənlər,
Dünya boyda yurdları yağıyamı vermişik?
Vətəni dar ayaqda buraxıb son ümidə,
Acı-acı dərdlərin qoltuğuna girmişik.

Babaların nəfəsi torpaqdan çəkiləli,
Elə bil ki, dərd hopub otun, suyun tamına.
Açılan səhərlərin işığı tükənəli,
Hamı şükr eləyir qovuşan axşamına.

Bir ömür yaşayırıq, hər anı bir imtahan,
Xəyalda asılmışıq arzuların ağından.
Neçə ki, bütövlüyə təşnədi Vətən, can-can,
Keçə bilməyəcəyik Tanrının sınağından.

Qulu Aqses

Standard

şuşa

Özün dağ başına qoyan şəhərin
ayağın xan kəndi yuyurdu
kürəyinin təri
cıdırda soyuyurdu.
Girməzdi
dumanına gün işığı,
havasına çay qaşığı.
Qayaları sərxoş idi,
adamları tay-tuş idi,
küçələri tay-keş idi.
Qəbirüstü yazıları
nəğmə kimi oxunurdu,
kolda-kosda tələf olan
qurd-quşu gül qoxuyurdu.
Kim idi qalxan o boyda dağı? –
yağışdan sallanıb enirdi qonağı.
… Dağın dizləri əsdi bir may səhəri
gözünün yaşı
ayağının suyuna qarışdı şəhərin…

Elman Tovuz – Şeirim

Standard

elman-tovuz7

Ruhumdansan, canımdansan,
Sevdikcə sevəm, şeirim…
Sənsiz cansız şüşə qabam,
Səninlə devəm, şeirim.

Həm sevincim, həm də qəmim –
Sənsən əzəli həmdəmim;
Dağda atım, çayda gəmim,
Səhrada dəvəm – şeirim.

Şükür yanır bəxt ulduzu –
Nəyi yox Elman Tovuzun?!..
İgid oğlum, gözəl qızım,
Ən şirin nəvəm – şeirim!

Yaşar Süleymanlı – YADINDAMI

Standard

yaşar süleymanlı

Yadındamı, Gülüm, söylə,
O ilk görüş, o həyəcan?
Qollarımda əsmiş idin, əsim-əsim,
Allanmışdı yanaqların, toxunduqca od nəfəsim.

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Sən necə də biixtiyar,
Gəzdirmişdin saçlarımda əsə-əsə əllərini,
Əllərimi şana edib oxşamışdım tellərini.

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Dodağına qonan busə?
O busədən başlamışdı, busələrin yarışı da,
Bir ahəngə uymuş idi, qəlbimizin atışı da.

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Nələr oldu, nələr o gün?
Bəxş elədin, sən, sən adlı dünya mənə,
Şirin-şirin vədlər verdim mənsə sənə.

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Ayrılığın o ilk günü?
Söyləmişdin, ağlayaraq için-için,
Bir qadını tərk etməzlər bir qadınçün…

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Qarğımışdın necə məni.
Gec anladım, mən səf etdim, günah etdim,
Nə sən yetdin öz arzuna, nə mən yetdim.

Yadındamı, Gülüm, söylə,
Lənətləyib o gün məni,
Demişdin ki heç gülməsin mənsiz üzün,
Bax o lənət mənimlədir, o gün-bu gün…

29.04.2018

Məhsəti Şeyda Əli Qızı – GERİ DÖN …

Standard

14218249_1090439837716183_2005489607_n

Sənsiz könlüm evi olubdur viran … geri dön
Sənsiz təndə ruhum eyləyir fəğan … geri dön …

Qıyma mənə gəl rəhm eylə ey gül üzlü yarım
Eşqimiz aləmə olubdur bəyan … geri dön …

Bilməm ki nə sevdadır məni salmısan oda
Hərlənir başıma dünya asiman … geri dön …

Günüm ancaq rəsminə baxmaqla keçir ey yar
Nolar göstər üzün dincəlsin bu can … geri dön …

Yox eşqimdən xəbərim səni mən sevməmişəm
Səni qəlbim sevmiş xəbərsiz pünhan … geri dön …

Şeyda divanə tək xəyalən gəzir xəyalın
Gəl ki bitsin bunca həsrət bu hicran … geri dön …

Fikrət Qoca – Səndən ötəri

Standard

Fikrət Qoca

Mənim məhəbbətim məndən böyükdü,
O qədər böyükdü mənə də yükdü.
Döşümə döyməyə qüdrət tapmıram.
Sevirəm dostu da, düşməni də mən,
Alçalıb gözümdən düşəni də mən.
Canımda qalmayıb kinim-qüdrətim
Siz deyin neyləyim indi mən “Yetim”
Yalan niyə deyim sizdən ayıbdı.
Məndə kin əzəldən heç olmayıbdı.
Mənim nifrətim yox, mənim kinim yox.
Bundan ağ günüm yox, qara günüm yox.
Yaxşı deyəndə var, pis deyəndə var.
Öyəndə, söyəndə, sus! – deyəndə var.
Dosta can deyirəm, düşmənə də “can”!
Sən məni yığmısan lap boğazacan
Mənə rast gəlməyib səndən betəri.
Odur ki, ölürəm səndən ötəri.