Leyla Faiqqızı – YARALI KÖNÜL

Standard

Leyla Faiqqızı2

Əvvəl gülümsəyən fotoşəkillər
İndi cəllad dolu baxışlar olub…
Heyif, sənin ilə ötən o illər,
Tarixə qovuşub, sanki yox olub…
Səni tapşırıram uca Allaha
Görünmə gözümə, görünmə daha…
Adını siləcəm mən həyatımdan
Dəftərdən, kitabdan telefonumdan…
Nömrəni siləcəm öz yaddaşımdan…
Sonra telefonun “keş” yaddaşından.
Uzaq duracağam sevdiklərindən
Nəyə ki, var idi marağın sənin.
Facebook olsa da bir “üz kitabı”
Daha bağlanacaq kitabın sənin…
Dostluqdan çıxarıb əngəlləyəcəm,
Adını hər yerdən, inan, siləcəm…
Selfie çəkəcəyəm səndən xəbərsiz,
Həsrətdən, kədərdən, qəmdən xəbərsiz…
İnstagramda məni görməyəcəksən…
Twitterdə baxa bilməyəcəksən…
Whatchapda o nömrə niyə dəyişdi?
Niyə belə etdi, ah, bu nə işdi?
Statusum nədir, hansı şəkildir…
Yanımda dayanan kimdir, nəçidir?
Nə duya, nə görə bilməyəcəksən,
Mənim həyatımdan silinəcəksən…
Siləcəm hər şeyi mən sənə dair…
Ümidim, xatirəm, nə varsa bir-bir…
Unudub adını və soyadını
Yeni bir həyata başlayacağam,
Sənin iş yerini, ev ünvanını,
Büsbütün unudub yaşayacağam,
Düşünmə, qəm yükü daşıyacağam…
Yenə də sevərəm, mən sevilərəm…
Daha varlığını bir yoxluq bilim…
Adını hər yerdən silə bilərəm
Yaralı könlümdən bəs necə silim?

Səməd Vurğun – ANANIN ÖYÜDÜ

Standard

Səməd Vurğun

Geyib əsgər paltarını, silahlandı qəhrəman,
Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Dayan! – deyib, yaxın gəldi, öpdü onun alnından
Yay gününün xoş səhəri, bir da dağlar küləyi.
– Ana! Getdim salamat qal! – deyib öpdü qarını.
Ana igid balasına açdı öz qollarını,
Üz-gözündən öpə-öpə bağrına basdı onu,
Ana yurdun bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu.
Dedi: “Oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim!
Tarixlərin şahididir mənim bu ağ birçəyim.
Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm.
Qulağında yaxşı qalsın, mənim sənə öyüdüm:
Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna,
Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna!
Sən düşmənin qabağında igid tərpən vüqarla,
Tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla!
Öz yerində olsun gərək igidin yar-yarağı,
Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı.
İgid balam! Hərçəndi ki, öz ananam mən sənin,
Çörəyilə böyümüsən bizim ana Vətənin.
Bizim ellər koroğlular, çapayevlər yurdudur,
Hər nəfəri güllə batmaz, top dağıtmaz ordudur.
…Payız vaxtı bağçamızın heyvaları dəyəndə,
Şaftalılar şirələnib budağını əyəndə.
Göndərərəm sovqatını – sənin də öz payını,
Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını.
Get, düşmənin qabağında igid tərpən vüqarla,
Tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla”.
Əsgər artıq yola düşdü, dağ tərpəndi yerindən;
Günəş yaydı şöləsini Vətənin göylərindən.
Ana baxdı öz oğluna, su da səpdi dalınca…
Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca,
– Yaşa, – dedi, – ey qəhrəman! Yaşa, – dedi, – ey Vətən!
Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən.

1941

Nigar Rəfibəyli

Standard

f015

Bir son bahar da düşdü
ömrümün təqvimindən,
Nə sənə məhəbbətim,
nə həsrətim azaldı.

Özüm də heç bilmirəm
niyə bir ömür boyu
Gözüm uzaq yollarda –
sənin yolunda qaldı.

Bir qocaman dağ olsan
səni vurub yıxardım.
Ürəyimdən ən incə
teli necə qopardım?

Dünyada gözəl də çox,
gözəl ürəklər də çox.
Şirin-şirin arzular,
incə diləklər də çox.

Bir sən oldun könlümün
yaxın dostu, həmdəmi.
Sən olmazsan tutmazdı
bəlkə əlim qələmi.

Sən olmazsan baharın
yazın ətri olmazdı.
Sən olmazsan bir dünya
sevinc belə çox azdı.

Baharın çiçəkləri
açıb solmasın sənsiz.
Ömrüm sənsiz olmasın,
şerim olmasın sənsiz.

Səhər Əhməd

Standard

Səhər Əhməd

Hamı özün haqlı sanır,
Haqq isə kimsəsizdi.
Haqsızların ordusu var,
Haqlısa kimsəsizdi.

Birinə bir dost qəhətdi,
Birinə bir sevgili.
Bəlkə elə bu gen dünya
Kimsəsizlər evidi?

Elə mən də tək-tənhayam,
bu canımda – kimsəsiz.
Gedənim də kimsəsizdi,
Qalanın da kimsəsiz.

Günahkaram gedənin də,
Qalanın da yanında.
Darıxıram anamın da,
Balamın da yanında.

Dünyamin Memmedov – ANAM-İLK MƏHƏBBƏTİM…(Ürəyim dolusa da…)

Standard

065

Ürəyim dolusa da,
yazmağa yoxdu gücüm…
Anam,nə olar,yenə
su ver bir qurtum-içim!…

Bu ellər,gözəl ellər,
nə eylər,gözəl eylər…
Anasız qalan bala,
dərd çəkər,daha neylər!…

Mən qaldım indi yetım,
bilmirəm,hara gedim…
Oğlum,axı Anamdır,
mənim ilk məhəbbətim!…

13.01.2014.Ağdaş.