Pərviz Cəbrayılı – Dəli adam

Standard

p%c9%99rviz-c%c9%99brayili

 

Bir il də basdırdın getdi,
Bu gün çıxır ili, adam!
Sənə ömürlük iş düşür,
Ay illər qatili adam.
Gizlənqaç oynama Haqnan,
Nə böyüknən, nə uşaqnan,
İçin görünür uzaqdan,
Aynalı, şüşəli adam…
İtər, əriyər içində,
susar, kiriyər içində,
ölər çürüyər içində…
yenə də nəşəli adam.
Çatır ixtiyar yaşına,
çaşıb qalırsan işinə:
ağ tük çıxammır başına –
qat-qat, mərtəbəli adam.
Bu dünyası soyuq məzar,
“soyuq məzar”dan kim bezar?
Durub, bir də şeir yazar
məzardakı ölü adam?

Dəli adam… Dəli adam…

Camal Yusifzadə – Payızım oy, qışım oy

Standard

camal-yusifzad%c9%99

 

Əhməd Oğuza

Payızın başı üstdən
Birər-birər qar gəlir;
Payızım oy, qışım oy.
İndi bilirəm ki, nə itirmişəm;
Birər-birər günlərim;
Birər-birər yaşım oy.
Göy üzündən
Yer üzünə qar gəlir,
Kişilikdən danışmaq
Yaman mənə ar gəlir.
Ümidi vağam olan
Torpağım oy, daşım oy!
Ovcumun arasında
Havalanmış başım oy.
Düzü-dünya ələnibdi ağappaq;
Meşəsi ağ,
Baxçası ağ, dağı ağ;
Dağım, bağım, qarım oy.
Nə yaxşı ki, sifarişlə ələnmir,
Yağır, yağır, yağır oy,
Yağır, yağır özbaşına;
Ayının yuxusuna,
İgidin qorxusuna,
Alçağın baş daşına;
Namərdim oy, mərdim oy!
Hələ məni gözləyən
Diri gözlü dərdim oy.
Varlığım qara təşnə,
Ardıc gözlü ocağım,
Çörək dolu tabağım,
Eşq havalı otağım;
Ocağım oy, eşqim oy.
Laxtalanmış bəxtim oy.
Dostların başı üstə
Qaldırılan taxım oy.
Payızın başı üstdən
Birər-birər qar gəlir…
Niyə belə soyuqdu?
Vətən mənə dar gəlir!
Vətən mənə dar gəlir.

27.10.2006

16.01.2017 Allah rahmet eylesin

CABİR NOVRUZ – SƏNİ UNUTMAQDAN ÖTRÜ…

Standard

cabir-novruz13

 

Ən dözülməz ağrılara, acılara tab edirəm,
Şeytandan ümid umuram, iblisə xitab edirəm,
Ürəyimin al qanını döndərib kabab edirəm,
Başıma çəkib içirəm səni unutmaqdan ötrü,
Arzumu kəsib biçirəm səni unutmaqdan ötrü…

Röyalara meyl edirəm bəlkə yadımdan çıxasan,
Gözlərimi qırpan təki görürəm mənə baxırsan…
Sən həqiqətin özüsən, ya xəyalısan, yuxusan,
Öz-özümlə döyüşürəm səni unutmaqdanötrü,
Qabıq verib dəyişirəm səni unutmaqdan ötrü…

Köküsümü cırıb açıram ayrılığın küləyinə,
Bütün keçmiş-keçənləri xəlbirləyib ələyirəm,
Qaşıq-qaşıq istiotu əndərirəm xörəyimə,
Acı-acı gülüşürəm səni unutmaqdan ötrü,
Hicran ilə öpüşürəm səni unutmaqdan ötrü…

Ay ilə həmfikir oluram uzun-uzun gücələri,
Gündüzləri sağa-sola hey ölçürəm küçələri,
Otağımda gizlənirəm sındırırsan pencərəmi,
Ünvanımı dəyişirəm səni unutmaqdan ötrü,
Daha nə yollar düşünüm səni unutmaqdan ötrü?..

Çözələnir xatirələr, könlüm, ruhum qübarlanır,
Tarım durur əsəblərim, enir, qalxır damarlarım,
Su verirəm meynələrə, mıx vururuam divarlara,
Zülmət quyuya düşürəm səni unutmaqdan ötrü,
Sinəmi söküb deşirəm səni unutmaqdan ötrü…

İş olmayan yerdə belə özümə iş gördürürəm,
Qışda qar təmizləyirəm, yayda milçək öldürürəm,
Bütün sək-rəqibləri öz üstümə güldürürəm,
Hey haldan-hala düşürəm səni unutmaqdan ötrü,
Ürəyimlə ötüşürəm səni unutmaqdan ötrü…

Səndən özgə nə vurğunam, nə möhtacam kimə isə,
Səndən qeyri olmasa da ehtiyacam kimə isə,
İstəyirəm ürəyimi qəsdən açım kimə isə,
Yalandan eşqə düşürəm səni unutmaqdan ötrü,
Mələklərlə “görüşürəm” səni unutmaqdan ötrü…

Gözümdən çətin gedəsən gözümə qor dolmayınca,
Canımdan çətin çıxasan canım rahat olmayınca,
Son ümidim, son pənahım o dünyaya qalıb ancaq,
Bu dünyamı dəyişirəm səni unutmaqdan ötrü,
Ölümə elçi düşürəm səni unutmaqdan ötrü…

Nəbi Xəzri – Ay ürək

Standard

010

 

Yaralar qövr edir,təzədən,ürək!
Niyə könül verdin ona sən.ürək?
Sevmədi o səni,sən niyə sevdin?
Səni sevməyəni sən niyə sevdin?

Eşqinə mən qurban gedim,ay ürək,
Dedim, necə dəfə dedim,ay ürək.
Sevməyir o səni,niyə sevirsən?
Səni sevməyəni niyə sevirsən?

Sözümə baxmadın indi yan,ürək,
Yan,hey mənim kimi peşiman ürək.
Sevmirdi o səni,niyə sevirdin?
Səni sevməyəni niyə sevirdin?

Aşıq Hüseyn Bozalqanlı

Standard

asiq-huseyn-bozalqanli

Bahar gəldi, çiçək açdı.
Güllər qırmızı geyindi,
Çırtıq dəydi, üz qanadı,
Xallar qırmızı geyindi.

Yarım yuxudan oyandı,
İncidi, küsdü, usandı,
Barmaq buxağa dayandı,
Əllər qırmızı geyindi.

Mayiləm mina gərdəna,
Ağ bədənə, gül əndama.
Zülfünə, qoyubdur xına,
Tellər qırmızı geyindi.

Qaş oymatdı, qıya baxdı,
Könlümün evini yıxdı.
Al geyindi, seyrə çıxdı,
Çöllər qırmızı geyindi,

Yarpaqları güldən təzə,
Ağzı qaymaq, dili məzə,
Hüseyn, canan gəldi bizə,
Yollar qırmızı geyindi.

 

AQİL İMAN

Standard

aqil-iman

 

Sən Əsli, mən Kərəm çağır, de gəlsin,
Lələ, ay başına dolanıb, lələ!
Yanıb eşqimizin oduna dönək,
Külə, ay başına dolanıb, külə!

Mən burdan ah çəkim, sən ordan haylan,
Bəlkə sığallaya yuxumu laylan.
Azcana uzaqdan qıyqacı boylan,
Belə, ay başına dolanıb, belə!

Mən sükut dəlisi, sən eşq dilsizi,
Qoyma ətəklərdə qala əlsizi.
Kim bilir qarşıda nə gözlər bizi,
Hələ, ay başına dolanıb, hələ!

Ahımdan kül olub, zirvələr çöküb,
Quş qanad saxlayıb, durna tel töküb.
Bu nakam sevgimi qəlbinə büküb,
Bələ, ay başına dolanıb, bələ!

İmanam, yuxudan oyanmamış kənd,
Gəlib ilgəyinə bənd olaydım, bənd!
Dola qollarını boynuma kəmənd,
Elə, ay başına dolanıb, elə!

Mikayıl Müşfiq

Standard

mikayil-musfiq12

 

Bilməm, məni neçin atmış, unutmuş,
Cövri-cəfasına qurban olduğum?
Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş
Yeni sevdasına qurban olduğum?

Mən Dilbəri sordum gəlib-gedəndən,
Dedilər, barışmaz, küsmüşdür səndən,
Mən iltifat etdim, o qaçdı məndən,
Qaçqın ədasına qurban olduğum!

O mənim sevgilim, o mənim anam,
Onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam.
Bilməm harda qaldı o nazlı durnam,
O xoş sədasına qurban olduğum?

Ayrılıq oduna könül dayanmaz,
Eşq oduna yanan bir daha yanmaz,
Çəkdiyim nalədən neçin oyanmaz,
Şirin röyasına qurban olduğum?