Vaqif Bəhmənli – EŞQ

Standard

vaqif bəhmənli

Başımı xəyalın qatır birtəhər
Yoxdu qaynamağım daha heç kimlə.
Mən sənin eşqinlə qalxıb hər səhər,
Axşam da…yatmıram sənin eşqinlə.

Nə bilim küçədə, yolda, yuxuda,
Yenə görərəmmi? Ürək yeyirəm!
Sənin eşqinlədi içdiyim su da,
Mən sənin eşqinlə çörək yeyirəm!

Unudub dost doğma qardaşlarımı
Bu eşqin qəminə qardaş oluram.
Çəkirəm başıma göz yaşlarımı
Mən sənin eşqinlə sərxoş oluram.

Eşqində gücə bax, bilsə də yoxdu
Öləni diriltmək hökmü Allahda
Çağa tək güldürür qəhr olan bəxti,
Məni gah öldürür,dirildir gah da.

İndi billəm nəymiş eşq odu canda
Ona kim baxırmış, nəfə baxırmış.
Məcnun çöl gəzəndə, Kərəm yananda
İsa da çarmıxda kefə baxırmış!

Allah, sən bilirsən nələrə dözdüm
Bu sevda yolunu tutana kimi.
Dəli dalğalara baş vurum, üzdür
Eşqin dəryasında batana kimi.

Şah İsmail “Hatâyi” – GEL BERİ

Standard

045

Hakikat bir gizli sırdır
Açabilirsen gel beri
Küfr içinde iman vardır
Seçebilirsen gel beri.

Açıldı cennet kapusu
La’l ü gevherdir yapusu
Kıldan incedir köprüsü
Geçebilirsen gel beri.

Canımız melek canıdır
Tenimiz Selman tenidir
İçtiğim aslan kanıdır
İçebilirsen gel beri.

Pirimden öğüt almışam
Üstadımdan ders almışam
Men kanadım bağlamışam
Uçabilirsen gel beri.

Men bağçelerin gülüyem
Ayn-ı Cem’in bülbülüyem
Kırk kapunun kilidiyem
Açabilirsen gel beri.

Şah Hatâyim eydür heman
Dağları bürüdü duman
İşte İncil, işte Kur’an
Seçebilirsen gel beri.

Aydın Murovdağlı – QOCALAR EVİNDƏ OYNAYAN ANA

Standard

Aydın Murovdağlı

Ömrünü gözünün selində yuyub,
Gəlib sükutuna yad olmuşların.
Dünyanın işini dünyada qoyub,
Artırıb sayını atılmışların –
Qocalar evində rəqs edən ana.

Ölüb oğul-qızla öpüşü daha,
Bilmir, bu dünyanın nə zamanıdı.
Yıxılıb əksindən gülüşü daha,
Üzü sevincinin qəbristanıdı –
Qocalar evində rəqs edən ana.

Gecələr gözündən qaçıb yuxusu,
Oğlunun üstünü örtüb qayıdır.
Onu atanları atmır duyğusu,
Hər kəsin hayına yetib qayıdır –
Qocalar evində rəqs edən ana.

Daha saçlarından ağdı qarğışı,
O kimə qarğasa günü ağ olar.
Qocalar evində qəmdi tanışı,
Qəmsiz də rəqs edib oynamaq olar?
Qocalar evində rəqs edən ana.

Süzür, göz yaşının əlindən tutub,
Əl çalır, oynadır xəcalətini.
Dərdini hamıdan uzaq, gen tutub,
Tanrıya saxlayıb şikayətini –
Qocalar evində rəqs edən ana.

Gəlinmi köçəcək? Fatası yoxdu,
Vaxt çatıb, zamansız yerə gedəcək
“Vağzalı” çalınır, xatası yoxdu,
Burdan da ölümə ərə gedəcək –
Qocalar evində rəqs edən ana

Nilufər ŞIXLI – SƏNLİ ARZULARIM MƏNİMLƏ YAŞID…

Standard

afaq şıxlı2

Sənli arzularım mənimlə yaşıd,
Bilirəm, bilirəm, hardasa varsan!
Hardasa kiməsə başın qarışıb,
Tələssən, ömrümə gəlib çatarsan.

Saralar sevgimin ağ vərəqləri,
Yazanı dönməsə günün birində.
Üzmüşəm özümü nə vaxtdan bəri
Həyatın çıxılmaz pillələrində.

Kimsə verə bilməz sənin yerini,
Bu çənli yollarda harayıma çat!
Gəl, oxu məhəbbət şeirlərini,
Bəxtimdən yorulub yatsam da, oyat!

Gəlməsən… gəlməsən, sönüb içimdə,
Ögey qismətimi qınayacağam.
Hansı yaşda olsan, hansı biçimdə –
Səni görən kimi tanıyacağam!
26.12.15.

Valeh Qoca – Düşüm

Standard

Valeh Qoca

Aç alnının yazısın,
Bircə sətrinə düşüm.
Gözlə ömür yolunda,
Gəlim ömrünə düşüm.

Sənsən eşqimin dadı,
Həm doğması, həm yadı.
Səbir yerin haradı,
Harda səbrinə düşüm?

Gülün ətrin boydadır,
Sevgin bətnin boydadır.
Dünya çətrin boydadır,
Yer et çətrinə düşüm.

Gözüm sevdayla boldur,
Götür qəlbini doldur.
Məni göylərə qaldır,
Yerə, xətrinə düşüm.

Yaşaram, nə zamansa,
Ürəyin məni ansa.
Məni yaşat, hacansa,
Mən də qəbrinə düşüm.

Hilal Aydın

Standard

Hilal Aydın1

Yenə mən… qaranlıq gecə tənhası
Yenə də fikirlər götürüb məni
Qaranlıq gecənin aylı səması
Sonsuz kainatda itirib məni

Hər axşam özümlə söhbət edirəm
Bir tikə yuxuya möhtac qalmışam
Səhər 04:30 da gözüm lillənir
Bu gün də saatı 5 ə qurmuşam

Gündə yarım saat yatan adamam
Axx..məndə nə bədən nə can olsun ki?
Bir gilə siqaret,bir stəkan çay
Bunlarla nə taqət,nə qan olsunki?

Ürəyim ağrayır güzgü önündə
Fağır bir qocanı xatırladıram
Saçımda tökülür,hər ötən gündə
Axı on doqquza təzə çatıram…

Hərdən düşünürəm neyləmişəm mən
Bu qədər zillətə düçar olası?
Ürəy qırmamışam,ev yıxmamışam
Pislik etməmişəm qarğış alası

Nə vaxtsa “pis adam” olmaq qorxusu
Taa körpə vaxtımdan ağlımda qalmış
Heyifki bir şeyi gec başa düşdüm
Sən demə yaxşılar bədbəxt olarmış

Dedilər sevəndə ürəkdən sev ki,
Dəyəri bilinsin məhəbnətinin
Elə bu qaydada sevdiklərimin
Şahidi olmuşam xəyanətinin

Təzəcə tərgitdim sevməyi dostum
İndi alnım açıq,əllərim yalın
Öyrəndim yalandan gülməyi dostum
Qisməti bu imiş Aydın Hilalın!!!

Elman Tovuz

Standard

çiçek4

İşinə bax dünyanın,
Dağlara çən də gəlmir.
Yüklənib boz buludlar,
Dolanır gendə, gəlmir.

Torpağa bax, küllənib,
Cadar-cadar güllənib –
Yer özü sünbüllənib,
Sünbülə dən də gəlmir.

Yollar düyünə düşüb,
Quyu, suyuna düşüb.
Həyat oyuna düşüb –
Bənövşə bəndə gəlmir.

Arı çiçəkdən qaçır,
Quşlar böçəkdən qaçır.
Siçan çörəkdən qaçır,
Qarışqa qəndə gəlmir.

Dünya tərsə hərlənib,
Yoxsa həyat kirlənib?
Kənddəmi zəhərlənib, –
Gədənlər kəndə gəlmir…