HÜSEYN ARİF

Standard

huseyn_arif

Könlümün içində GÖYÇƏ harayı,
Dilimin ucunda gör nələr yatır.
Tufana tutulan qarlı zirvələr,
Dumana bələnən dərələr yatır.

Pozuldu növrağı əzəli yurdun,
Qaçma arxasınca ocağın, odun.
Qarışdı yuxusu Dədə Qorqudun,
Nigaran uyuyur, mükəddər yatır.

Nə qədim Toğluca, nə Ağbulaq var,
Şişqaya tarimar, Pəmbək tarimar.
Məmmədsöyün kimi nadir sənətkar,
Mirzə Bəylər kimi biləndər yatır.

Çəmənli, Çiçəkli nə vaxtdan gedib,
Qanlının söhbəti qulaqdan gedib,
Lilparlar inciyib bulaqdan gedib,
Reyhanlar hardasa dərbədər yatır.

O sazlı, söhbətli günlərə hayıf,
Haraylara hayıf, ünlərə hayıf,
Gözəllər gözəli Həcərə hayıf,
Alagöz Nigarla, Süsənbər yatır.

Qəm-qüssə tükənməz, ömür-gün qısa,
Nərmanlı, Kərkibaş, Zod batıb yasa.
Alı, Allahverdi, Məhərrəm, Musa,
Talıblı, Bəşirli Ələsgər yatır.

Çaykəndin, Gölkəndin rəngi soldumu?
Qaraqoyunluya yol, o yoldumu?!
Poladın gözləri yaşla doldumu,
Sağda xata gəzir, solda şər yatır.

Bir də “Darama”dan keçəcəyəmmi?
“Çənli”dən gül – çiçək dərəcəyəmmi?
“Pəri bulağı”ndan içəcəyəmmi?
Önümdə nə boyda çal-çəpər yatır.

Müddətdir gülməyən Hüseyn Arif,
Rahatlıq bilməyən Hüseyn Arif,
Özünə gəlməyən Hüseyn Arif,
Hələ də dünyadan bixəbər yatır…..

Advertisements

Abdulla Şaiq – Qızıl gül

Standard

Abdulla Şaiq

Qızıl güləm, qızıl gül,
Məni sevər hər könül.
Yaşıldır incə belim,
Qızıldandır hər telim.

Səhər erkən açaram,
Gözəl qoxu saçaram.
Ətrim tutar hər yanı,
Mənim kimi gül hanı?

Mən əllərdə gəzərəm,
Süfrələri bəzərəm.
Mənəm gözəl qızıl gül,
Sən ey qönçəm, açıl, gül

Cəfər Cabbarlı – DÜN О GÖZLƏRDƏ

Standard

cafer cabbarlı

Dün о gözlərdə inliyən sevgi,
О baxışlarda titrəyən xülya,
Gülüşündən uçan səmimiyyət
Varlığından gülümsəyən sevda
Ruhi sar-sar əsirin eylərdi.
Utanıb dün çiçək kibi qızaran,
Şu yanaqlar bəharə bənzərdi.

Gül dоdaqlar əsər, susar, utanar,
Gözlərin bildirirdi hər dərdi.
Həm də pək şairanə söylərdi
Tellərindən öpüncə aydınlıq.
Ləblərindən gülümsüyürdü həyat
О zaman bən sənin əsirin idim,
Çünki məsum idin, fəqət heyhat!

Şimdi hər şey havaya savruldu,
Böyüdün, bir qədər də оldun şən.
Dillə “sevdim” diyоrsan imdi, fəqət,
Dinməmiş gözlərindən anladığım…
Eşq yоx, zövq yоx, yetər! Get, Get!..
Nerdədir gördüyüm səmimiyyət,
Niyə yavrum riyayə çevrildi?!

Nilufər ŞIXLI- GECƏ DÜŞÜNCƏLƏRI…

Standard

aa pavia

Bir gecənin ətəyində
Neçə gözün yuxusu…
Göydə ulduz naxışları,
Havada gül qoxusu…

Ay sulara naz etdikce,
Şölə saçır bənizi.
Yerin islaq yaxasında
Göz üzünün əkizi.

Məftun olub qələmini
Saçlarına taxırsan,
Bir məhəbbət filmi kimi
Təbiətə baxırsan;

Ruhun çıxıb qucağından
Rəqs eləyir sübhədək…
Azadlıqdan əl uzanır:
“Haradasan, gəl, gedək!”

Səssizliyə vurulursan,
Nə dünən var, nə indi.
(Çox şeyləri öz adıyla
Xatırlamaq çətindi!)

…Bu arada gecə bitir,
Kölgələr də çəkilir.
Al şəfəqlər yavaş-yavaş
Yer üzünə səpilir.

Səma elə aydınlaşır –
Kitab kimi oxunur…
Yaradanın hökmünə bax,
Sabahların şərəfinə
Sözdən şeir toxunur!
10.07.15.

Foto: Ayşen Savadova

Tapdıq YOLÇU – YAĞIR YENƏ YAĞIŞLAR

Standard

Tapdıq YOLÇU

Səndən xəbər verən yox,
Susub bütün tanışlar.
Üzümə gün doğmayır,
Yağır yenə yağışlar.

Qəlbimi yaxıb keçir,
Buz tək soyuq baxışlar.
Yolda izin qalmayıb,
Yağır yenə yağışlar.

Çıxammıram bir yana,
Bağlanıb hər çıxışlar;
Ümid göydən asılıb…
Yağır yenə yağışlar.

Hanı savab işlərim,
Harda qaldı alqışlar? –
Ağır gəldi günahım…
Yağır yenə yağışlar.

Yenə qarsız ötüşər,
Yenə…
Yenə bu qışlar?!
Yağış qurtarandımı?!
…Yağır yenə yağışlar.

Ədalət Nicat – SÖZÜM ÜŞÜYÜR

Standard

Ədalət Nicat

Yurddan ayrılanda tox saxladığım,
Üzdə şux görünən dözüm üşüyür.
Misra-misra,bənd-bənd yola düzülən,
Hər sözə kövrələn sözüm üşüyür.

Xəyalım dolanır yalı,yamacı,
Əsirlikdə qalıb yurdumun tacı,
Qürursuz yaşamaq acıdan-acı,
Şuşasız taqətim,dizim üşüyür.

Zəngilan bir həsrət ruhumu yoran,
Laçınsız ömrümə tez gəldi boran,
Kəlbəcər gedəndən kədərli duran,
Murova dikilən gözüm üşüyür.

Hər papaq qoyanlar guya ki ərdi?
Anlayan varmı ki,nə dərdi-sərdi,
İçimdə yandıqca Zəngəzur dərdi,
Qarabağda sönən közüm üşüyür.

Torpağa məhəbbət mübarək hisdi,
Burada vətəndi,demirəm pisdi,
Sumqayıt mənimçün olsada isti,
Qubadlıda qalan izim üşüyür.

Vasif Süleyman – «UNUDA BİLMİRƏM» DESƏN…

Standard

Vasif Süleyman2

Ürək deyiləndən yarımasam da,
Çırpınır sinəmdə zalım quş kimi,
Sən məni bircə yol unutmasan da,
Özünü göstərdin unutmuş kimi.

Bir dəli sevgini qoyduq yarıda,
Ya mən geri dönüm, ya sən… Nə olar…
Əlindən qaçırdın yuxuları da,
«Unuda bilmirəm» desən… Nə olar…

Kimin günahı nə, dil açıb desin,
Bəlkə sahibini gəzir bu sevgi.
Əlində qalmışıq qürurun, hissin,
Hərəni bir yanda əzir bu sevgi.

Özün də bilmədən çəkilir səsin,
Nəyi unudursan… Niyə… Bilirsən?
Dolansan başına körpə sevginin,
«Unuda bilmirəm» deyə bilirsən.

Ürək deyiləndən yarımasam da,
Çırpınır sinəmdə zalım quş kimi,
Sən məni bircə yol unutmasan da,
Özünü göstərdin unutmuş kimi.