Bəxtiyar Vahabzadə – Şirin Arzular

Standard

Quş qanadla uçar, insan diləklə,
Yatır hər ürəkdə, min-min arzular.
Tutub əlimizdən, ucaldır bizi,
Arzular arzular, şirin arzular,

Qəlbə naxış salar hər eşqin izi,
Diləkdir güldürən əməlimizi.
Təzə arzulara aparır bizi,
Arzunun özündən, doğan arzular,
Şirin arzular.

Vətən günü-gündən dönür gülzara,
Gör dünənim hara, bu günüm hara.
Aparır daha xoş, gözəl çağlara,
Bitib tükənməyir, bir an arzular.

Qəlbə naxış salar hər eşqin izi,
Diləkdir güldürən əməlimizi.
Təzə arzulara aparır bizi,
Arzunun özündən, doğan arzular,
Şirin arzular.

Musiqi: Ələkbər Tağıyev.

Ənvər Əlibəyli – Bahar Sənsiz

Standard

Səni qəlbimdə, gəzdirib hər an
Eşqimiz bilməsin, dedi hicran
Ala gözlü yarım mənim ki sən bildin…
Sənin eşqindən (ay aman) ağladım güldüm,

Gülə bilməz gülüm, bahar sənsiz
Ürəyim od tutub, yanar sənsiz

Dönmərəm heç sözümdən ey canan
Getmə bir an gözümdən ey canan
Səndən ilham alar mənim könlüm
Məni səndən inan gözəlim ayırmaz ölüm

Musiqisi: Rauf Hacıyev

***

Gördüm o xurşidi-hüsnün ixtiyarım qalmadı
Sayə tək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı

Füzuli… el qəm o əqyarin oldu yar üçün
Suzi dildən qeyri bir dilsuz yarım qalmadı
Aman… aman… yarım qalmadı

Famil Axmedov – Yarı mənəm yarı vətən

Standard

Famil Axmedov

And içmişəm bayrağına
O müqəddəs Quranına
Canım fəda torpağına
Ürəyimi bölmüşəm tən
Yarı mənəm,yarı vətən.

Bu Arazın solu-sağı
Unutmuruq Qarabağı
Qoy oxusun ,bilsin yağı
Qarşısında kimdir bitən
Yarı mənəm,yarı vətən.

Hey bölürlər bu torpağı
Qiymə-qiymə,yarı-yarı
Necə çəkim mən bu dağı
Torpaq deyil,candı gedən
Yarı mənəm,yarı vətən.

Ürəyimin parasıdır
Anamızın anasıdır
Qeyrət,namus davasıdır
Ölməmişik,qeyrət çəkən
Yarı mənəm,yarı vətən.

Yoğrulubdu torpaq qandan
Şəhidlərim dönməz anddan
Ayırmazlar canı-candan
Yetər artıq!Bilin ölən
Yarı mənəm,yarı vətən.

“Qalx ayağa”Bəsdi deyə
Türk övladı nərildəyə
Ayaq altda yer titrəyə
Hay deyəndə haya yetən
Yarı mənəm,yarı vətən.

Hüseyn Cavid – Görmədim

Standard

hüseyn cavid16

Bilmədim, uydum şu məcnun könlümün fəryadinə,
Eşqə dil verdim, bəladən başqa bir şey görmədim.
Ruhi-məcruhum gözəllərdən vəfa bəklər yenə,
Bən hənuz əsla cəfadən başqa bir şey görmədim.

Görmədim əsla dikənsiz gül, qaranlıqsız işıq,
Həp visali daima təqib edər bir ayrılıq,
Söyliyorlar: “Daim zevqi-səadət var”, yazıq!
Seyr edib boş iddiadən başqa bir şey görmədim.

Gördüyüm hər müztərib simayə duydum mərhəmət,
Yarə, həm əğyarə yar oldum da, sevdim bicihət;
Aşina zənn etdiyim hər yüzdə heyhat!.. Aqibət
Boş təməllüqdən, riyadən başqa bir şey görmədim.

Hər məhəbbət bir xəyanət, hər gülüş bir hiylədir.
Hər səadət rühü oxşar pək sönük bir şölədir.
Bəlkə var səhvim? Fəqət gördüklərim həp böylədir…
Görmədim, əsla bəladən başqa bir şey görmədim.

İlham Qəhrəman – SƏNİ DÜŞÜNMƏK

Standard

İlham Qəhrəman

Səni düşünürəm, səni haçandır…
Bir acı söz söylə xətrimə dəysin,
Bir acı söz söylə qəlbimi sındır.

Mən səni sevdimsə, əl çəkməyəcəm
Mən sənə vurulsam, vermərəm məhəl,
Zəhləni tökəcəm hər axşam, səhər.

Bir sevən gördünmü heç yanılmaya,
Bir ürək gördünmü qapısı olsun,
Kimsə gəlib döyə, açan olmaya?!

Ağlına da gəlməz, xəbərin yoxdu,-
Sənin işləklərin öldürür məni,
Gözümün altında göl durur mənim.

Ağlına da gəlməz hansı ürəkdə
Axşamı salmısan, gecələmisən,
Bir tanrı bəndəsin gic eləmisən.

Bir Allah şahiddir bu yer üzündə
Sevginin ən bədbəxt girinci mənəm,
Sevgidən dərd gəlsə, birinci mənəm.

Sən elə qəddarsan, elə zalımsan,
Yiyəli bir mülkə köç eləmisən,
Tövbəli ürəyə güc eləmisən.

Məni nə günlərə qoyubdu canın…
Mənə nə etmisən – barmağım azdı,
Deyərəm…, demərəm… hayıfdı canın.

Mənim vurulmağım çox ağır olur,-
Ağır keçirirəm qızılca kimi,
Məni sevən qadın qan-bağır olur.

Səni düşünürəm, səni haçandır…
Bir acı söz söylə xətrimə dəysin,
Bir acı söz söylə qəlbimi sındır.

Bir acı söz denən qırılım gedim,
İlan qabığından, qılınc qınından
Sıyrılıb çıxantək sıyrılım gedim.

Ramiz Rövşən – KÖLGƏ

Standard

Ramiz Rövşən9

Sənin kölgən düşür burda hər şeyə;
Bu evə-eşiyə,
yorğan-döşəyə,
Körpəm mışıl-mışıl yatan beşiyə
sənin kölgən düşür gecəbəgündüz.
Kölgən düşür
qadınımın üzünə,
Gizlədir üzünün eyiblərini…

…Ağac kölgəsinə,
daş kölgəsinə
Maşın kölgəsinə, quş kölgəsinə
ilişir, dolaşır, qarışır kölgən.
Bütün kölgələri çəkib canına
təzədən canıma daraşır kölgən.

Görəsən, bir azca səni unudub
birtəhər başımı qatarammı heç?
Görəsən, kölgənin ucundan tutub
gəlsəm, gəlsəm sənə çatarammı heç?

Bəlkə ən dözümlü kölgədi kölgən,
qırılan, cırılan, sökülən deyil.
Tanrı kölgəsidi, bəlkə də, kölgən,
ölüncə üstümdən çəkilən deyil.
Gecələr kölgənlə üstümü örtüb
yuxlaya biləydim bu dünyada kaş.
Kölgənə üzümü-gözümü sürtüb
ağlaya biləydim bu dünyada kaş.

Ağlaya bilmirəm…
yağır yağış-qar,
Çöldə kölgən qalır yağış-qar altda.
Keçir kölgən üstdən
ağır maşınlar,
Kölgən tapdalanır
ayaqlar altda.

Kölgən dirsəklənib daşa-torpağa
dikəlmək istəyir, qalxmaq istəyir.
Dayanıb mənimlə qabaq-qabağa
gözümün içinə baxmaq istəyir.

Tez-tez bu şəhərdə aldanır gözüm,
sən donda görükür gözümə qızlar.
Bəlkə parça-parça doğrayıb-kəsib
kölgəndən don tikib özünə qızlar.

Kölgənə nə qədər əllər uzanır,
o küncə-bu küncə qısılır kölgən.
Aylar ötüb keçir, illər uzanır,
günbəgün gödəlir, qısalır kölgən.
Kölgən qısaldıqca
uzaqlaşırsan,
Bəlkə də, hardasa çılpaqlaşırsan.

Beləcə sən məndən, mən səndən uzaq
ölüncə yaşarıq tək-tək
dünyada.
Hələ bircə qarış kölgən qalıbsa,
mən qərib deyiləm, demək, dünyada.

Bir gün sən hardasa dil-dil ötəndə
son sözüm kölgənə yazılar sənin.
Kaş ki, vaxt bitəndə, əcəl yetəndə
qəbrimi kölgəndə qazalar sənin…

Zeynal Cabbarzadə

Standard

kuzu

Baharı çox sevirəm,
Hər tərəf yaşıllaşır.
Dağlardan gələn sular,
Sel olub, aşır-daşır.

Qaranquşlar eyvanda,
Qurur öz yüvasını.
Çox sevirəm baharın,
Sərin, saf havasını.

Göydə ildırım çaxır,
Dağlar başı çən olur.
Bahar fəsli gələndə,
Hamı, hamı şən olur.

Mən yayı çox sevirəm,
Göy üzü təmiz olur.
Yayda çox sevdiklərim,
Çay olur, dəniz olur.

Günəş qızdırır yeri,
Ağaclar gətirir bar.
Yaylaqlarda dincəlir,
Yay gələndə adamlar.

Üzümlər şirinləşir,
Əncirlərdən axır bal.
Bağbanlar bal meyvəni,
Yığmağa tapmır macal.

Yaşıl xalı sərilir,
Düzənlərə, dağlara.
Yay fəsli ləzzət verir,
Balaca uşaqlara.

Payızı çox sevirəm,
Havalar gözəl olur.
Qızıl rəngli yarpaqlar,
Tökülür, xəzəl olur.

Ağaclardan dərilir,
Alma, armud, heyva, nar.
Hərdən dolur, boşalır,
Göydə uçan buludlar.

Civildəşir sərçələr,
Qışdan gətirir xəbər.
Mən qışı çox sevirəm,
Çünki qarı bol olur.

Şaxtaları bol olur,
Buz salxıma bənzəyir.
Küçələri bəzəyir,
Atılıram düşürəm.

Buz üstə sürüşürəm,
Qorxutmayır qar məni.
Anama söylənirəm,
Gəzməyə apar məni..