Aybəniz Əliyar – HİCRAN

Standard

Aybəniz Əliyar

Yenə səksəkədə yollar,küçələr,
Ayaqlar altında qalıb buludlar.
Kimi yatağında rahat gecələr,
Kimi yatağında ağlayar,dolar.

Çətin bu yolların buzu əriyə,
Həsrət ömrümüzün qışı ağırdı.
Ağlımız qılıncdan itidir deyə,
Bizim başımızın daşı ağırdır.

Yolumuz bir tikə ümid gətirmir,
Yağır üstümüzə min bir nalə,ah.
Bizi çoxlarının gözü götürmür,
Bizi bəxtimiz də sevməyir,Allah.

Pəncərə işığı Aydan asılıb,
Gecə yamaq atır qəmli pərdəyə.
Bizim alnımıza hicran yazılıb,
Qəlbimiz sevgiylə yaşayır deyə.

Advertisements

Nilufər ŞIXLI – AYILANDA GÖRƏSƏN Kİ…

Standard

çiçek3

Ayılasan, görəsən ki,
Gecə keçib sabahdı.
Taleyinə xəbərsizcə
Gün doğubdu nə vaxtdı.

Bir xoş zəngin sədasına
Gözlərini açasan,
Elə gecə paltarında
Danışmağa qaçasan.

Baxasan ki, sübhəyaxın
Sənə şeir göndərib,
Bir neçə xoş kəlmə ilə
Ömrü gülə döndərib.

Hənirtiyə boylanasan –
Anan gəzir otaqda.
Bir də şirin yuxu tuta
Hələ isti yataqda.

Pəncərədən, uzaqlarda
Qız qalası görünə.
Ciyərinə Günəş dola
Soyuq hava yerinə.

Biləsən ki, durub indi
Düşəcəksən aşağı,
Qabağına kim çıxacaq –
Doğma məhlə uşağı.

Yol uzunu dodaqaltı
Söz qoşasan bu günə…
Bir də ona rastlayasan
Ürəyin də sevinə…

…Arzuların çoxu qalmış,
Sözün çoxu deyilmiş.
Ayılanda görəsən ki,
Bunlar yuxu deyilmiş.
25.12.15.

Hüseyn Cavid – DÜN VE BUGÜN

Standard

hüseyn cavid2

Dün seadetle parlayan gözler,
Şimdi yesü keder nisar eyler.
Dün tehevvürle gürleyen sözler,
Şimdi bir başka macera söyler.
Dünkü hendan könül bu gün sızlar,
Dün sönen bir emel bu gün parlar.

Merhemetsizdir işte köhne felek,
Beşeriyyetle eylenir daim.
Beşeriyyetle eylenir gülerek..
Dünkü mehkum olur bu gün hakim,
Dünkü bedbeht olur bu gün mesud,
Dünkü mesud olur bu gün merdud.

Başka, pek başka şimdi zevki-cihan,
Dünkü peymanelerde kan coşuyor.
Dünkü memureler bu gün viran,
Dünkü viraneler bu gün memur..
Hep pozulmuş da dünkü peymanlar,
Yeni dost olmuş eski düşmanlar.

Yok tebietde öyle bir küvvet,
Ebedi, hem de paydar olsun.
Hep deyişmekdedir bütün hilket,
Hep deyişmekdedir heyatü fünun.
Olmayan var mı inkilabe zebune
Varmı sarsılmaz öyle bir kanune!

Seyr edin işte kainatı bütün,
Devrilir her adımda bir ezemet,
Dinlemez dünkü hadisatı bu gün,
Parlıyor her dekike bir hikmet.
Her karanlıkda çırpınır bir nur,
Her hekiketde bir heyal uyuyur…

Bakü, 1915

 

Xəlil Rza Ulutürk – YURDUM, SƏNİN SAĞLIĞINA

Standard

Xəlil Rza Ulutürk1

Bir məclisdə unuduldum,
Mey içdilər hər gələnin sağlığına
Hər gedənin sağlığına.
Yaxasına qonduğumuz mavi gölün sağlığına,
Mey gətirən şux gözəlin sağlığına.
Güldandakı qızıl gülün sağlığına,
Xoş qədəmli ayın, ilin sağlığına

Unuduldum.Nə tutuldum, nə pərt oldum
Pıçıldadım öz-özümə – Xəlil sənin sağlığına!
Dörd ümmanı qucaqlayan ürəyinin sağlığına!
Qoşqar, Savalan dayağı kürəyinin sağlığına!
Qibtə etsin qoy dan yeri saçlarının təkəm-seyrək ağlığına,
Ey dost sənin sağlığına!

Otuz illik döyüşündə bir əsrlik yol keçdin sən,
Basılmadın.Sarsılmadın.
Heç bir zaman qoltuqlara qısılmadın.
Şax yeridin öz yolunla,düz yolunla!
Mən heyranam sənin qaya dözümünə,dağlığına.
Dodağıma sıxa-sıxa piyaləni,
İçirəm bu şəlaləni,könlüm sənin sağlığına!

Dost, ya düşmən görüşünə bircə an da gecikməyən,
Heç bir zaman xəstələnməz,
Ruhu enməz, əhdə sadiq,beyni yanar,qəlbi qaynar
Bir oğul var—Xəlil sənin sağlığına!

Sən elə bir qartalsan ki, qalxmağın var, enməyin yox.
Sən elə bir ocaqsan ki, yanmağın var, sönməyin yox.
Sən elə bir yolçusan ki , məsləkindən dönməyin yox,
Tərif, çələng paylananda susmağın var, dinməyin yox.

Ayağın Yer kürəsində, əlin çatır Aya, Marsa,
Cahanda beş oğul varsa,sənsən biri, Xəlil Rza!
Şerimizin xoş taleyi, ağ baxtısan,
Döyüşkənmi deyim sənə, sən döyüşlər paytaxtısan!

Heç bilmirəm əfv elərmi dostlar məni?
Mən ötdüm bu təranəni, bürüyərkən vüqar məni.
Elim-günüm, səsim-ünüm,
Bu qənd-şəkər piyaləni vurdum sənin sağlığına,
Öz sağlığım bəhanədir, yurdum sənin sağlığına

Məmməd Araz – MƏNİM YOLUM

Standard

ağaç2

Bir yolun yolçusuyam,
Sürət də gərək, təmkin də.
Mən şad da olmalıyam,
Əsəbi də, qəmgin də.
Gedən çox, yol uzundur,
Səs də çox, iz də çoxdur.
Bir-birinə bənzəyən
Nəğmə də, söz də çoxdur.
O gur səslər içində
Səsimi tapmalıyam.
Yerimi, yerişimi,
İzimi tapmalıyam.
Özümü axtarmalı,
Özümü tapmalıyam…

15 avqust, 1962

Məhsəti Gəncəvi – Rübailər (X.Yusiflinin tərcüməsində)

Standard

078

Qəm şadlığa çevrilər sənin lütfündən,
Daimi olar ömür dönüb baxsan sən.
Çatdırsa yanından ora yel bir torpaq,
Düzəxdə olar həyat suyu od birdən.

══════ஜ۩۞۩ஜ═══════════

Zülm etsə mənə çörəkçi dilbər hərgah,
Kin ilə deyil, naz ilə eylər gah-gah.
Qaldım qəminin əlində mən sanki xəmir,
Qorxum budur: atsın oda yarım nagah.

══════ஜ۩۞۩ஜ═══════════

Püstəndə gülüşlər gəzir, ey dilbər, bax!
Bir gün kimidir üzün, gözəldir, parlaq!
Gördüm ki, yonur, rəndə çəkirsən gah-gah,
Yoxdur sənə bənzər yonulu heç ancaq.

Şair Asif – Kimdi məni azadlığa buraxan

Standard

Şair Asif

Mənim nə vaxt çıxmağımı soran dost,
Ey mənimçün həqiqətən darıxan!
Çıxmağıma çox var hələ, gözləmə,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Divar beton, qapıları dəmirdir,
Otaq soyuq,sanki hazır qəbirdir.
Tutulmağım yuxarıdan əmrdir,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Yüzüncüyəm, mininciyəm- siftə yox,
Çıxmağıma ay var, il var- həftə yox.
Bu zindanda kibrit çöpü müftə yox,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Polis ovçu, mən cəngində bir şikar,
Prokurorla hakim külli ixtiyar.
Müstəntiqim pul dilənir aşikar,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Bunlar məmur deyil, xalıs qatırdı,
Adımızı el içində batırdı.
Buraxsaydı məni neyçün tuturdu?!
Kimdi məni azada buraxan?

Ağır yoldu gedəcəyim uzun yol,
Burda məhbus insan deyil, quldu-qul!
Hazır yemdi, müftə gələn puldu-pul.
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Payizi var, qışı, yazı , yayı var,
Görüşü var, sovqatı var, payı var.
Dustaqların xoş artımlı sayı var,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

“Əsgəri var, silahı var, postu var”,
Rüşvər adlı sədaqətli dostu var.
Bu dövlətin öz xalqına qəsdi var,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Yox bunların məsləkləri, inancı,
Bir çoxları millətimin utancı.
Zindan obyekt – dustaq hazır qazancı,
Kimdi məni azadlığa buraxan?

Məhbus Asif! Yatmısansa bir ayıl,
Hamı kimi sən də başla namaz qıl.
Burda sənə toy tutacaq Əzrayıl,
Kimdi məni azadlığa buraxan?