Category Archives: İslam Səfərli

İslam Səfərli – Səhər nəğməsi

Standart

Ah səhər-səhər gülür meşələr,
Ətrini yayır tər bənövşələr.
Gəl gəzək qoş-qoşa, verək baş-başa,
Eşqin günəşdir, hüsnün tamaşa.

Nərgizlər gülür gözlərin kimi,
Gör nələr çalır qəlbimin simi.
Həyatımız şən, sevdim səni mən,
Könlüm açılır xoş gülüşündən.

Gəl sevgilim bir çıxaq bağa,
Mahnılar deyək bu şən dövrana.
Gəl gəzək qoş-qoşa, verək baş-başa,
Eşqin günəşdir, hüsnün tamaşa.

music: Zakir Bağırov

İslam Səfərli – GƏLMİŞƏM

Standart

nahcıvan

Yenə coşdu ürəyimin telləri,
Əziz dostlar, mən tüğyana gəlmişəm.
Neçə vaxtdır görmür məni bu yerlər,
Araz üsto mən seyrana gəlmişəm.

Ah, nə deyim, nə söyləyim sizə mən,
Gözüm dolur, söz deyəndə ürəkdən.
Bu torpaqda kəsdiyim duz-çörəkdən,
Qüvvət alıb, mən cövlana gəlmişəm.

Vurulduqca bu sevimli yurda mən,
Rübabımı kökləmişəm burda mən.
Mənə şeir çələngini bəxş edən,
Yaraşıqlı bir məkana gəlmişəm.

Ovçu kimi mən dolana-dolana,
Qalxıb Araz qırağından bu yana.
Baba yurdum gözəl Nəqşi-cahana,
– Ana yurdum Naxçıvana gəlmişəm.

İslam Seferli – Həsrət nəğməsi

Standart

Mikayıl Müşfiq22

Müşfiq üçün

Naxçıvan nisgillər açarçısıdır,
Ona qonaq gələn ovudar qəmi.
Ancaq Arazımız el carçısıdır,
Naləsi tutubdur bütün aləmi.

Müşfiqim, üfüqdə gülümsəyir dan,
Tikanlı məftillər qubarlı yara.
Əlin çatmasa da qatar yolundan,
Bir salam göndərdin Sən Şəhriyara.

Yaralı şairin, sözlü ustadın,
Səsi həzin teldə, sarı simdədir.
Şair var, yurdunda qərq olub yadın,
Qəbri də özü tək tilsimlərdədir.

Yəqin ki, örtübdür qərib türbəni,
Yabanı çal-çayır, pəjmürdə yosun.
Deyirlər Cavidim çox sevib səni,
Mən niyə sevməyim, mən niyə susum?

Dərdini xalqıyla bölən şairin,
İlham zivəsindən şəlalə daşar.
Sözünü deməmiş, ölən şairin,
Sözü dildə gəzər, dodaqda yaşar.

Naxçıvan! Bax budur məmləkətimiz,
İstədik onunla bir görüşəsən.
Səni qəlbimizdə gətirmişik biz,
Arazla dərdini tən bölüşəsən…

Şairim, üfüqdən günəş kimi qalx!
Sənətkar susanda millət kar olar.
Təqsiri Arazın üstünə yıxsaq,
Araz bundan da çox zülümkar olar.

Bölünən xalqların müqəddəratı,
Dünya məlisində nəqarət olmuş.
Bəs niyə, bəs niyə azəri adı,
İkiyə bölünüb belə yad olmuş?..

Susma! Odlu şair, alovlu ürək,
Çılğın misraları ayağa qaldır.
Səni yıxa bilməz bir daha külək,
Qayada palıd ol, dəryada sal dur!

Sənətkar sınanar darda, çətində,
Şairlik heç kəsə gəlməsin asan.
Sən indi Əcəmi ziyarətində,
Şərqin əfsanəvi qapısındasan.

Tüklərim ürpəşdi, sanki üşüdün,
Arazdan deyirəm, qəhərliyəm mən.
Mənim müdrik sözlü cavan Müşfiqim,
Nəqşi-Cahanıma sən xoş gəlmisən!…

İslam Səfərli – Ağ Xalatlı Həkimlər

Standart

Nə gündüzü, gecəsi var,
Xəstələrdən neçəsi var,
Rahat yata gərək onlar.
Gül həyatlı həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

Ürəklərin tacı olan,
Bizə qardaş-bacı olan,
Dərmanları acı olan,
Ey nabatlı həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

Gecə yarı, mən neyləyim,
Ərşə qalxır istiliyim.
Sizi görən xəstəliyim
Olur atlı, həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

İslam Səfərli – Ağ Xalatlı Həkimlər

musiqi: Cahangir Cahangirov
oxuyur: Şövkət Ələkbərov

İslam Səfərli – Araz üstə şəhərim

Standart

Bu dünya gözəl tamaşa,
Ana yurdum yaşa.
Duzu kimi duz yoxdur,
Qızı kimi qız yoxdur.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Axır qızlar bulağı,
Gəlir bayram sorağı.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Yaşa ürəyimdəsən,
Dindi gül üzlü Vətən.
Duzu kimi duz yoxdur,
Qızı kimi qız yoxdur.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Gözəl gördüm hər yanı,
Səndən gözəl hanı?
Ay qədim Naxçıvanım,
Ay güllü cavanım.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim

İslam Səfərli – Xumar Baxışla

Standart

islam seferli - xumar baxışla

Eşqimə həyatsan, sən nəğməmə qanadsan,
Həzin mahnı deyib məni oyatsan
Mənə hər an sevinc dolu
Bir həyat bağışlar, xumar baxışla.

Baş-başadır, baş-başadır,
Yar sənin çatma qaşların.
Səni görcək yar, qəlbi pıçıldar, gözəlim
Min məhsulun var gözəlim, xumar baxışların.

Ömrümün bəzəyi, gözlərimin nurusan,
Ay qız aydan arı, sudan durusan.
Mənə hər an sevinc dolu
Bir həyat bağışlar, xumar baxışla.