Category Archives: İslam Səfərli

İslam Seferli – Həsrət nəğməsi

Standart

Mikayıl Müşfiq22

Müşfiq üçün

Naxçıvan nisgillər açarçısıdır,
Ona qonaq gələn ovudar qəmi.
Ancaq Arazımız el carçısıdır,
Naləsi tutubdur bütün aləmi.

Müşfiqim, üfüqdə gülümsəyir dan,
Tikanlı məftillər qubarlı yara.
Əlin çatmasa da qatar yolundan,
Bir salam göndərdin Sən Şəhriyara.

Yaralı şairin, sözlü ustadın,
Səsi həzin teldə, sarı simdədir.
Şair var, yurdunda qərq olub yadın,
Qəbri də özü tək tilsimlərdədir.

Yəqin ki, örtübdür qərib türbəni,
Yabanı çal-çayır, pəjmürdə yosun.
Deyirlər Cavidim çox sevib səni,
Mən niyə sevməyim, mən niyə susum?

Dərdini xalqıyla bölən şairin,
İlham zivəsindən şəlalə daşar.
Sözünü deməmiş, ölən şairin,
Sözü dildə gəzər, dodaqda yaşar.

Naxçıvan! Bax budur məmləkətimiz,
İstədik onunla bir görüşəsən.
Səni qəlbimizdə gətirmişik biz,
Arazla dərdini tən bölüşəsən…

Şairim, üfüqdən günəş kimi qalx!
Sənətkar susanda millət kar olar.
Təqsiri Arazın üstünə yıxsaq,
Araz bundan da çox zülümkar olar.

Bölünən xalqların müqəddəratı,
Dünya məlisində nəqarət olmuş.
Bəs niyə, bəs niyə azəri adı,
İkiyə bölünüb belə yad olmuş?..

Susma! Odlu şair, alovlu ürək,
Çılğın misraları ayağa qaldır.
Səni yıxa bilməz bir daha külək,
Qayada palıd ol, dəryada sal dur!

Sənətkar sınanar darda, çətində,
Şairlik heç kəsə gəlməsin asan.
Sən indi Əcəmi ziyarətində,
Şərqin əfsanəvi qapısındasan.

Tüklərim ürpəşdi, sanki üşüdün,
Arazdan deyirəm, qəhərliyəm mən.
Mənim müdrik sözlü cavan Müşfiqim,
Nəqşi-Cahanıma sən xoş gəlmisən!…

İslam Səfərli – Ağ Xalatlı Həkimlər

Standart

Nə gündüzü, gecəsi var,
Xəstələrdən neçəsi var,
Rahat yata gərək onlar.
Gül həyatlı həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

Ürəklərin tacı olan,
Bizə qardaş-bacı olan,
Dərmanları acı olan,
Ey nabatlı həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

Gecə yarı, mən neyləyim,
Ərşə qalxır istiliyim.
Sizi görən xəstəliyim
Olur atlı, həkimlər,
Ağ xalatlı həkimlər.

İslam Səfərli – Ağ Xalatlı Həkimlər

musiqi: Cahangir Cahangirov
oxuyur: Şövkət Ələkbərov

İslam Səfərli – Araz üstə şəhərim

Standart

Bu dünya gözəl tamaşa,
Ana yurdum yaşa.
Duzu kimi duz yoxdur,
Qızı kimi qız yoxdur.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Axır qızlar bulağı,
Gəlir bayram sorağı.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Yaşa ürəyimdəsən,
Dindi gül üzlü Vətən.
Duzu kimi duz yoxdur,
Qızı kimi qız yoxdur.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim.

Gözəl gördüm hər yanı,
Səndən gözəl hanı?
Ay qədim Naxçıvanım,
Ay güllü cavanım.
Gülür nurlu səhərim,
Araz üstü şəhərim

İslam Səfərli – Xumar Baxışla

Standart

islam seferli - xumar baxışla

Eşqimə həyatsan, sən nəğməmə qanadsan,
Həzin mahnı deyib məni oyatsan
Mənə hər an sevinc dolu
Bir həyat bağışlar, xumar baxışla.

Baş-başadır, baş-başadır,
Yar sənin çatma qaşların.
Səni görcək yar, qəlbi pıçıldar, gözəlim
Min məhsulun var gözəlim, xumar baxışların.

Ömrümün bəzəyi, gözlərimin nurusan,
Ay qız aydan arı, sudan durusan.
Mənə hər an sevinc dolu
Bir həyat bağışlar, xumar baxışla.

İSLAM SƏFƏRLİ – Ey ala göz sevgilim.

Standart

islam seferli - ey ala göz sevgilim

Günəşlə birlikdə çıxıb, ay doğanda gələn qız.
Vətəninin, elinin qədrini bilən qız.
Gəl dindir könül tarını, sevindir gözəl yarını.
Eşqimin ilk baharını, çiçəyini üzən qız.
Sən mənim gülşənim, öz gülüm.
Ey ala göz sevgilim.

Tarlalar qoynunda yenə tərlan kimi süzən qız,
Məhsul bayramı gəlmiş, al geyinib bəzən qız.
Gəl dindir könül tarını, sevindir gözəl yarını.
Eşqimin ilk baharını, çiçəyini üzən qız.
Sən mənim gülşənim, öz gülüm.
Ey ala göz sevgilim

Adın düşüb dildən-dilə, sən çıxanda sən çölə,
Gel nəğmə de bu şən elə, iftixarla gəzən qız.
Gəl dindir könül tarını, sevindir gözəl yarını.
Eşqimin ilk baharını, çiçəyini üzən qız.
Sən mənim gülşənim, öz gülüm.
Ey ala göz sevgilim

İslam Səfərli – NAXÇIVANIM

Standart

islam seferli24

Çöllərindən keçən mənəm,
Söz qoşmamış keçəmmənəm,
Sularından içən mənəm,
Mənim barlı Naxçıvanım,
Xoş baharlı Naxçıvanım.

Qızların var, xumar gözlü,
Mah camalli, şirin sözlü.
Göy dərəli, məxmər duzlu,
Başı qarlı Naxçıvanım,
Xoş baharlı Naxçıvanım.

Gör nə çalır könül simi:
– Şerə verdim mən eşqimi.
Mirzə Cəlil, Bəhruz kimi
Sənətkarlı Naxçıvanım,
Xoş baharlı Naxçıvanım.

Zirvələrin dənər qarlı,
Şimşəklərin od çaxarlı.
Ey axarlı, ey baxarlı,
Ey gülzarlı Naxçıvanım,
Xoş baharlı Naxçıvanım.

Mən neylərəm sənsiz görən?
Doymaz səndə ömür sürən.
Ey İslama könül verən
Düz ilqarlı Naxçıvanım,
Xoş baharlı Naxçıvanım.